Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Style uczenia się by Mind Map: Style uczenia się
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Style uczenia się

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Akomodacyjny

Interesują ich możliwości zastosowania nowej wiedzy i jej praktyczne wykorzystanie

Asymilacyjny

Preferuja go analitycy, wolą zbieranie danych i poczukiwanie informacji

Dywergencyjny

Preferują go teoretycy, uczą się poszukując wzajemnych związków i zalezności

Konwergencyjny

preferują go tzw aktywiści, empirycy, są to osoby, które uczęą sie najlepiej poprzez działanie  

Jak rozpoznać styl uczenia się po mowie ciała?

uczeń wzrokowy

siedzi wyprostowany i wodzi wzrokiem za prowadzącym zajęcia

uczeń słuchowy

cicho powtarza sobie słowa wypowiadane przez osobę prowadzącą zajęcia

uczeń kinestetyczny

słychający zazwyczaj swobodnie rozkłada się na krześłe

uczeń dotykowy

Bawienie się długopisem

Rodzaje inteligencji

językowa

występuje u pisarzy, poetów, cechy charakterystyczne: wrażliwy na wzorce, systematyczny, lubie słuchać, czytać pisać

logiczno-matematyczna

występuje u ksiegowych, policjantów, inżynierów. Cechy charakterystyczne: myślenie abstrakcyjne, lubi liczyć, rozwiązywać problemy

wizualno-przestrzenna

występuje u architektów, malarzy i rzeźbiarzy np. Pablo Picasso. Cehcy charakterystyczne: myśli obrazami, używa przenośni, lubi sztuke, odczytuje mapy, wykresy

muzyczna

kompozytorzy, dyrygenci. Cechy charakterystyczne: wrażliwość na rytm, barwy dźwięku

kinestetyczna

występuje u tancerzy, sportowców. Cechy charakterystyczne: Panowanie nad ciałem, właściwe odruchy, lubi uczestniczyć w zajęciach sportowych

interpersonalna

Nauczyciel. Dobry negocjator, łatwo nawiązuje kontakt z innymi ludźmi i lubi wsród nich przebywać

intrapersonalna

występuje u mądrych starszych osób. Cechy: znajomość siebie, świadomy swoich uczuć.