Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Style uczenia się by Mind Map: Style uczenia się
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Style uczenia się

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Akomodacyjny

Interesują ich możliwości zastosowania nowej wiedzy i jej praktyczne wykorzystanie

Asymilacyjny

Preferuja go analitycy, wolą zbieranie danych i poczukiwanie informacji

Dywergencyjny

Preferują go teoretycy, uczą się poszukując wzajemnych związków i zalezności

Konwergencyjny

preferują go tzw aktywiści, empirycy, są to osoby, które uczęą sie najlepiej poprzez działanie  

Jak rozpoznać styl uczenia się po mowie ciała?

uczeń wzrokowy

uczeń słuchowy

uczeń kinestetyczny

uczeń dotykowy

Rodzaje inteligencji

językowa

logiczno-matematyczna

wizualno-przestrzenna

muzyczna

kinestetyczna

interpersonalna

intrapersonalna