DIAGRAMA DE PROCES

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DIAGRAMA DE PROCES by Mind Map: DIAGRAMA DE PROCES

1. I. PROCÉS INICIAL

1.1. Omplir formulari de visita

1.1.1. Recuperació i comprobació de registres

1.1.1.1. esperar al "triage"

1.1.1.1.1. Triage

2. II. PACIENTS TRACTATS PER LA ENFERMERA

2.1. Esperar a la enfermera

2.1.1. Tractament per la enfermera

3. III. PACIENTS TRACTATS PER EL METGE

3.1. Esperar al metge

3.1.1. Tractament per el metge

4. IV. PACIENTS TRACTATS PER L'ESPECIALISTA

4.1. Esperar per el metge o l'enfermera especifics

4.1.1. Tractament per el metge o l'enfermera especific