Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Střídavý proud 2R by Mind Map: Střídavý proud 2R
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Střídavý proud 2R

Odkazy

weby

videa

obrázky

Učební texty

Učivo

Výhody a nevýhody stejnosměrného proudu

Harmonické střídavé napětí

Rozvodná síť

Generátor

Elektromotor

Transformátor

Usměrnění

výstupy

RVP

Rozliší střídavý proud od stejnosměrného a změří střídavý elektrický proud a střídavé elektrické napětí.

ŠVP

  Popíše konstrukci a činnost základních strojů v energetice. Správně srovnává výhody a nevýhody střídavého a stejnosměrného proudu.  

Přesahy

M

Bi

Ch

Z

ostatní

Úkoly

Úlohy