Střídavý proud 2R

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Střídavý proud 2R by Mind Map: Střídavý proud 2R

1. Odkazy

1.1. weby

1.2. videa

1.3. obrázky

2. Učební texty

3. Učivo

3.1. Výhody a nevýhody stejnosměrného proudu

3.2. Harmonické střídavé napětí

3.2.1. Frekvence a perioda

3.2.2. Efektivní a maximální hodnota

3.2.3. Grafy

3.3. Rozvodná síť

3.4. Generátor

3.5. Elektromotor

3.6. Transformátor

3.7. Usměrnění

4. výstupy

4.1. RVP

4.2. ŠVP

5. Přesahy

5.1. M

5.2. Bi

5.3. Ch

5.4. Z

5.5. ostatní

6. Úkoly

7. Úlohy