Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Dynamika 3R by Mind Map: Dynamika 3R
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Dynamika 3R

Odkazy

weby

videa

obrázky

Učební texty

Učivo

Newtonovy pohybové zákony

Hybnost tělesa

Impuls síly

Smykové tření

Dostředivá síla

Vztažné soustavy

Laboratorní práce

výstupy

RVP

  Využívá Newtonovy pohybové zákony k předvídání pohybu těles. Využívá zákony zachování některých důležitých fyzikálních veličin při řešení problémů a úloh.  

ŠVP

  Vysloví NPZ a vysvětlí je na příkladech. Užívá 2. NPZ při výpočtech. Definuje a vypočítá veličiny hybnost tělesa a impuls síly. Dokáže interpretovat zákon zachování hybnosti. Vysvětlí pojmy smykové a klidové tření a řeší jednoduché úlohy. Definuje a vypočítá dostředivé, odstředivé zrychlení a dostředivou, odstředivou sílu. Rozliší inerciální a neinerciální vz. soustavu, popíše chování tělesa v obou soustavách ze zadaných podmínek.  

Přesahy

M

Bi

Ch

Z

ostatní

Úkoly

Úlohy