Dynamika 3R

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Dynamika 3R by Mind Map: Dynamika 3R

1. Odkazy

1.1. weby

1.2. videa

1.3. obrázky

2. Učební texty

3. Učivo

3.1. Newtonovy pohybové zákony

3.1.1. Zákon setrvačnosti

3.1.2. Zákon síly

3.1.3. Zákon akce a reakce

3.2. Hybnost tělesa

3.2.1. Zákon zachování hybnosti

3.3. Impuls síly

3.4. Smykové tření

3.5. Dostředivá síla

3.6. Vztažné soustavy

3.6.1. Inerciální

3.6.2. Neinerciální

3.7. Laboratorní práce

4. výstupy

4.1. RVP

4.2. ŠVP

5. Přesahy

5.1. M

5.2. Bi

5.3. Ch

5.4. Z

5.5. ostatní

6. Úkoly

7. Úlohy