Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Pedagogiczne funkcje gazetki szkolnej by Mind Map: Pedagogiczne funkcje gazetki szkolnej
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Pedagogiczne funkcje gazetki szkolnej

Rozdział II - Sylwetka psychologiczna ucznia w wieku dorastania

Rozdział I Podstawowe zagadnienia z zakresu prasy szkolnej - przegląd literatury

1.2. Krótka historia rozwoju szkolnych czasopism

1.4. Rola nauczyciel - opiekuna gazetki szkolnej

1.5. Kształcenie u uczniów umiejętności redaktorskich

1.6. Programy komputerowe wspomagające redakcję gazetki szkolnej

1.7. Zadania prasy uczniowskiej w szkolnej rzeczywistości

1.1. Wyjaśnienie pojęcia prasy szkolnej

Rozdział III - Metodologiczne podstawy badań

3.1. Cele i przedmiot badań

3.2. Problemy badawcze

3.3. Metody techniki i narzędzia badawcze

3.4. Charakterystyka próby i organizacja badań

Rozdział IV - Oddziaływanie gazetek szkolnych na uczniów - sprawozdanie z badań

4.2. Treści gazetek szkolnych w odbiorze uczniów

4.3. Reakcje emocjonalne odbiorców

4.4. Gazetka szkolna - przegląd refleksji czytelników