Pedagogiczne funkcje gazetki szkolnej

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Pedagogiczne funkcje gazetki szkolnej by Mind Map: Pedagogiczne funkcje gazetki szkolnej

1. Rozdział II - Sylwetka psychologiczna ucznia w wieku dorastania

2. Rozdział I Podstawowe zagadnienia z zakresu prasy szkolnej - przegląd literatury

2.1. 1.2. Krótka historia rozwoju szkolnych czasopism

2.2. 1.4. Rola nauczyciel - opiekuna gazetki szkolnej

2.3. 1.5. Kształcenie u uczniów umiejętności redaktorskich

2.4. 1.6. Programy komputerowe wspomagające redakcję gazetki szkolnej

2.5. 1.7. Zadania prasy uczniowskiej w szkolnej rzeczywistości

2.6. 1.1. Wyjaśnienie pojęcia prasy szkolnej

3. Rozdział III - Metodologiczne podstawy badań

3.1. 3.1. Cele i przedmiot badań

3.2. 3.2. Problemy badawcze

3.3. 3.3. Metody techniki i narzędzia badawcze

3.4. 3.4. Charakterystyka próby i organizacja badań

4. Rozdział IV - Oddziaływanie gazetek szkolnych na uczniów - sprawozdanie z badań

4.1. 4.2. Treści gazetek szkolnych w odbiorze uczniów

4.2. 4.3. Reakcje emocjonalne odbiorców

4.3. 4.4. Gazetka szkolna - przegląd refleksji czytelników