Newtonovi zakoni

Keep track of all your to-dos for school with this template. You can turn all assignments into tasks using the task widget, set priorities, deadlines and mark progress.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Newtonovi zakoni by Mind Map: Newtonovi zakoni

1. Newtonov zakon

1.1. Definiranje inercijskog sustava

1.2. Tijelo miruje/jednako se giba-->rezltantna sila na njemu=0

1.3. Sila-->uzrok prmjene stanja mirovanja/gibanja

1.4. Tijelo/materijalna točka koja miruje ili se jednoliko pravocrtno giba

2. Newtonov zakon

2.1. Veličina sile međudjelpvanja dvaju tijela

2.2. Jedno tijela na drugo djeluje silom istog iznosa,ali suprotnog smjera

2.3. Fa=-Fr

3. Newtnov zakon

3.1. Zakon gibanja

3.1.1. New vocabulary

3.2. a=F:m

3.2.1. Kada na tijelo djeluje F,tijelo dobiva a

3.2.2. a je proporcionalna F,odigrava se u smjeru F

3.2.3. F je obrnuto proporcionalna m tijela

3.3. Definicija sile kao razlog promjene gibanja

4. Isaac Newton

4.1. Engleski matematičar,fizičar i astronom

4.2. 25.12.1642.-20.3.1717.