קונטקידס

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
קונטקידס by Mind Map: קונטקידס

1. אפיקי פעולה

1.1. הדרכות הורים-ילדים

1.1.1. פעם בשבוע

1.2. הדרכות מורים

1.2.1. חו"ל

1.2.1.1. ספרד

1.2.1.1.1. בבנייה כרגע

2. מקורות תנועה

2.1. רשתות חברתיות

2.1.1. פייסבוק

2.1.1.1. דפי פייסבוק

2.1.1.1.1. Contakids קונטקידס

2.1.1.1.2. קונטקידס השרון

2.1.2. יוטיוב

2.1.2.1. ה-סרטון

2.1.2.1.1. איביזה

2.1.2.2. ערוצים

2.1.2.2.1. Itay Yatuv

2.1.2.2.2. ContaKids

2.1.2.2.3. צמיחה

2.2. מיילים

2.2.1. ?האם נשלחים מיילים

2.2.1.1. ?מהו סוג התוכן שנשלח

2.2.1.2. ?איזו קריאה לפעולה מכילים המיילים

2.2.1.3. צמיחה

2.2.1.3.1. מערכת תפוצת מיילים מקצועית

2.3. אתר אינטרנט

2.3.1. שאלות פתוחות

2.3.1.1. ?מהיכן מגיעה התנועה

2.3.1.1.1. ?מאיזה מקור התנועה הכי רלוונטית

2.3.1.2. ?כמה מבקרים בחודש

2.3.1.2.1. ?מתוכם כמה מבקרים משאירים פרטים

2.3.1.3. ?איזו ערך אפשר לתת למבקרי האתר

2.3.2. צמיחה

2.3.2.1. כלי איסוף מיילים ופרטים אחרים

2.4. פה לאוזן

2.4.1. באילו כלים אפשר להקל את העבודה על מי שרוצים להמליץ עלינו

2.4.2. ?האם כדי לתת תמורה כלשהי לממליצים

2.4.3. ?למה הם ממליצים

2.4.4. צמיחה

2.4.4.1. Testimonials

2.4.4.1.1. וידאו

2.4.4.1.2. טקסט

2.4.4.1.3. תמונות

3. יעדים

3.1. קרוב

3.1.1. בארץ

3.1.1.1. ???

3.1.2. חו"ל

3.1.2.1. כ-3 הדרכות מורים בשנה

3.2. רחוק

3.2.1. ???