Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Особливості роботи вчителя над розв'язуванням компетентнісних завдань  та виконання проектів by Mind Map: Особливості роботи вчителя над розв'язуванням компетентнісних завдань  та виконання проектів
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Особливості роботи вчителя над розв'язуванням компетентнісних завдань  та виконання проектів

проекти Вікторії Григи

nmon_73.rar

Компетентнісні завдання

Одним із рекомендованих видів навчальної діяльності, використовуваних для досягнення цілей навчання та перевірки рівня навчальних досягнень учнів є розв’язування компетентнісних задач. Добираючи та створюючи компетентнісні задачі, вчитель має враховувати, що в 5–7 класах опрацювання даних учнями повинно здійснюватися за допомогою однієї технології або в одному програмному середовищі, у 8-9 класах – кількох технологій або в кількох середовищах. Також у компетентнісних задачах для будь-яких класів слід обов’язково передбачати розвивальний компонент.

КОМПЕТЕНТНІСНІ ЗАВДАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УМОВАХ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

Компетентнісні задачі з інформатики та методичні особливості

Розв’язування компетентнісних задач

Компетентнісні задачі з інформатики

Компетентності (презентація)

Навчальні проекти

Навчальні індивідуальні та групові проекти орієнтовані на самостійне виконання учнями – індивідуальне, в парах чи групове. Педагогічно доцільний добір проектних завдань і обґрунтоване формування навчальних груп сприяє диференціації навчання відповідно до запитів, нахилів і здібностей учнів. Під час виконання проектів учні самостійно ознайомлюються з додатковою навчальною та науковою літературою, відомостями з різних джерел, зокрема з Інтернету, навчаються аналізувати й критично оцінювати їх. Важливим етапом навчально-проектної діяльності, який має бути обов’язковим, є презентація отриманих  результатів.

Приклади учнівських проектів

Шаблон навчального проекту у хмарному OneNote  Вікторіїї Григи, вч. хімії Маріупольської ЗОШ №65

Календарне планування з інформатики 2-11 клас 2016-2017 навчальний рік

Нова програма з інформатики для 5-9 класів

Зміст навчального предмета «Інформатика» містить фундаментальну складову, що реалізується шляхом вивчення основ науки «Інформатика», має прикладну спрямованість, яка реалізується в процесі виконання учнями практичних завдань з використанням комп’ютера у формі, яку добирає вчитель: вправ, практичних, контрольних чи тематичних робіт, розв’язування компетентнісних задач, виконання індивідуальних і групових навчальних проектів тощо, а також застосування інших організаційних форм діяльності учнів й інноваційних методів навчання.