L´INICI DE L´EDAT MITJANA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
L´INICI DE L´EDAT MITJANA by Mind Map: L´INICI DE L´EDAT MITJANA

1. FRAGMENTACIÓ IMPERI ROMÀ

1.1. Bàrbars->del llatí->barbarus->estranger, salvatge

1.1.1. pobles més enllà frontera Imperi Romà

1.1.1.1. fuera

1.1.1.2. frontera

1.1.2. Huns

1.1.2.1. Àsia

1.1.3. Germànics

1.1.3.1. N i E Europa

1.1.3.1.1. vida

1.1.3.2. relació amb romans

1.1.3.2.1. pacífiques

1.1.3.2.2. violentes

1.2. S.III -> Crisi

1.2.1. comerç

1.2.1.1. baixa

1.2.2. economia

1.2.2.1. estancada

1.2.3. aprofitat pels bàrbars

1.2.3.1. traspassen fronteres Imperi

1.3. Divisió Imperi

1.3.1. 395 Teodosi

1.3.1.1. xapa Imperi

1.3.1.1.1. Occident

1.3.1.1.2. Orient

1.4. Invasions germàniques

1.4.1. cap germànic -> Odoacre

1.4.1.1. lleva poder últim emperador -> Ròmul Augústul

2. REGNES GERMÀNICS (S.V-VII)

2.1. regnes independents

2.1.1. Gal.lia

2.1.1.1. francs

2.1.2. Hispània

2.1.2.1. visigots

2.1.2.1.1. bici

2.1.2.1.2. gots

2.1.2.2. sueus

2.1.3. Itàlia

2.1.3.1. ostrogots

2.1.3.1.1. ostra

2.1.3.1.2. vasos

2.1.4. Britània

2.1.4.1. angles

2.1.4.2. saxons

2.2. Poder

2.2.1. govern

2.2.1.1. 1 rei

2.2.1.1.1. 1er

2.2.1.1.2. més tard

2.2.1.2. rei ajudat per

2.2.1.2.1. consell

2.2.1.3. lleis

2.2.1.3.1. no escrites

2.3. Relació amb romans

2.3.1. Germànics

2.3.1.1. minoria

2.3.2. 1er

2.3.2.1. seu estil vida, religió, lleis...

2.3.3. + tard

2.3.3.1. es varen mesclar

2.3.3.1.1. conseqüències

3. REGNE VISIGOTS

3.1. Formació

3.1.1. Hispània

3.1.1.1. varen arribar

3.1.1.1.1. vàndals

3.1.1.1.2. alans

3.1.1.1.3. sueus

3.1.1.2. romans

3.1.1.2.1. demanar ajuda visigots

3.1.1.3. Reis

3.1.1.3.1. Leovigild

3.1.1.3.2. Recared

3.1.1.3.3. Recesvint

3.1.1.3.4. Regne visigot

3.2. Monarquia

3.2.1. electiva

3.2.1.1. lluites

3.2.1.1.1. assassinat rei

3.2.2. ajudat

3.2.2.1. Aula Règia

3.2.2.1.1. consell administra palau

3.2.2.2. a les províncies i ciutats

3.2.2.2.1. comtes

3.2.2.2.2. ducs

3.2.3. decisions

3.2.3.1. religioses

3.2.3.1.1. polítiques

3.2.3.2. es prenen

3.2.3.2.1. Concilis

3.3. Societat i Economia

3.3.1. Societat

3.3.1.1. visigots

3.3.1.1.1. minoria

3.3.1.2. grups socials

3.3.1.2.1. nobles i clergues

3.3.1.2.2. pagesos lliures

3.3.1.2.3. esclaus

3.3.2. Economia

3.3.2.1. basada

3.3.2.1.1. agricultura

3.3.2.2. poca artesania

3.3.2.2.1. armes

3.3.2.3. comerç

3.3.2.3.1. va baixar

3.4. Art

3.4.1. petites esglèsies

3.4.1.1. arc ferradura

3.4.1.2. grans voltes

3.4.1.3. exemple

3.4.2. orfebreria

3.4.2.1. objetes amb

3.4.2.1.1. pedres precioses

3.4.2.1.2. metalls preciosos

3.4.2.2. exemple

3.4.2.2.1. joies

3.4.2.2.2. corones votives

4. IMPERI BIZANTÍ

4.1. Imperi romà d´Orient

4.1.1. resistir

4.1.1.1. invasions germàniques

4.2. màxim esplendor

4.2.1. amb Justinià

4.2.1.1. va intentar

4.2.1.1.1. reconstruir Imperi Romà

4.2.1.2. gran prosperitat económica

4.2.1.2.1. comerç per la  Mediterrània

4.2.1.2.2. acunyar moneda

4.2.1.3. gran desenvolupament cultural

4.2.1.3.1. construcció

4.3. Organització política

4.3.1. govern

4.3.1.1. emperador o basileus

4.3.1.1.1. dirigia

4.3.1.1.2. ajudat per

4.3.1.2. lleis iguals tot Imperi

4.3.1.2.1. Codi de Justinià

4.4. territoris conquerits per Justinià

4.4.1. varen conservar poc temps

4.4.1.1. turcs varen conquerir l´Imperi

4.4.1.1.1. només va quedar

4.5. Societat

4.5.1. estructura piramidal

4.5.1.1. a dalt

4.5.1.1.1. basileus

4.5.1.2. devall

4.5.1.2.1. patriarca Constantinoble

4.5.1.2.2. alt clergat

4.5.1.2.3. noblesa

4.5.1.3. següent grup

4.5.1.3.1. artesans

4.5.1.3.2. comerciants

4.5.1.3.3. soldats

4.5.1.3.4. pagesos lliures

4.5.1.4. a la base

4.5.1.4.1. serfs

4.5.1.4.2. esclaus

4.6. Ciutats NO

4.6.1. gran importància

4.6.1.1. seu

4.6.1.1.1. bisbat

4.6.1.1.2. govern

4.6.1.1.3. exèrcit

4.6.1.2. centre

4.6.1.2.1. activitts econòmiques

4.6.2. Exemples

4.6.2.1. Constantinoble

4.6.2.2. Alexandria

4.6.2.3. Damasc

4.7. Religió NO

4.7.1. ortodoxa

4.8. Art NO

4.8.1. esglèsies

4.8.1.1. planta creu grega

4.8.1.2. cubierta cúpula