LANGKAH - LANGKAH MEMELIHARA DAN MEMULIHARA AIR

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
LANGKAH - LANGKAH MEMELIHARA DAN MEMULIHARA AIR by Mind Map: LANGKAH - LANGKAH MEMELIHARA DAN MEMULIHARA AIR

1. Basuh pinggan dan mangkuk di dalam singki atau bekas berisi air. Jangan gunakan air yang mengalir.

2. Tutup pili air semasa menyabun badan atau mencuci rambut.

3. Periksa bil air setiap bulan bagi memastikan tiada pengunaan air yang berlebihan

4. Isikan air di dala baldi semasa mencuci kereta.

5. Gunakan tadahan air hujan untuk menyiram pokok bunga

6. Baiki segera sebarang kebocoran paip

7. Tutup pili air dengan ketat untuk mengelakkan penitisan air.