Uskonnon arkiselityksiä

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Uskonnon arkiselityksiä by Mind Map: Uskonnon arkiselityksiä

1. 4. Uskonto on valtaapitävien luomus. Vallankäyttö ei kuitenkaan yksin selitä uskontojen olemassaoloa. Poliittisen vallan käyttäjät eivät aina ole hyväksyneet kaikkia uskontoja, ja monien uskontojen ihanteeseen kuuluu oman uskonnon säilyttäminen myös silloin, kun siitä ei ole yksilölle poliittista tai yhteiskunnallista etua. Perinteisesti uskonnollinen johtajuus nousee uskonnon sisältä.

2. 1. Uskonto on alkukantaisten ihmisten tapa selittää luonnonilmiöitä. Tälläisen selitysmallin mukaan uskonnollisuus häviää, kun ilmiöille löytyy tieteellisiä selityksiä. Jos ihmiset siis käyttäytyisivät järkevämmin ja olisivat paremmin koulutettuja uskonnoille ei olisi tarvetta.

2.1. Mielestäni uskonto ei selitä luonnonilmiöitä eikä niillä ole mitään tekemistä uskonnon kanssa, sillä minkään uskonnon johtaja eikä itse uskonto voi vaikuttaa luonnonilmiöihin.

3. 5.Uskonto on, koska Jumala on olemassa. Uskonnon olemassaoloa ei voi selittää vain tällä tavalla, sillä uskonnon olemassaoloa on selitetty myös sillä, että se pitää yllä moraalia ja ikään kuin sivistää ihmisiä.

3.1. Mielestäni uskonnon olemassaoloa ei voi selittää Jumalan olemassaololla, sillä Jumalan olemassaoloa ei voi selittää tieteellisesti.

4. 2.  Uskonto johtuu ihmisten typeryydestä, oppimattomuudesta tai sivistyksen puutteesta. Tilastollisesti uskonnollisuus on vähentynyt maissa, joissa on korkeasti koulutettua väestöä. Näin ei kuitenkaan ole kaikkialla, sillä esimerkiksi monissa Afrikan maissa on paljon korkea koulutettua väestöä, mjtta myös hyvin uskonnollista.

4.1. Itseni mielestä uskonto ei johdu ihmisen typeryydestä, oppimattomuudesta tai sivistyksen puutteesta, sillä monta tuttavaanikin on uskovaisia eivätkä he ole mitenkään typeriä tai sivistyksettömiä vaan ihan normaaleja töissä käyviä kansalaisia.

5. 3. Ihmiset ovat keksineet uskonnon lohdutukseksi itselleen. Osa ihmisistä ei tunne uskonnosta vaan lohtua vaan myös pelkoa ja ahdistusta. Erilaiset hyvät ja pahat henget, demonit tai enkelit ovat tyypillisiä valtaosille uskonnoista.

5.1. Mielestäni ihmiset ovat uskovaisia juuri lohdun ja turvan takia. Ihmiset rukoilevat saadakseen turvaa ja lohtua tai anteeksi antoa.

6. 6.Uskonto on olemassa, koska se ylläpitää moraalia. Kaikissa uskoinnoissa ei ole samanlaista moraalijärjestelmää kuin esimerkiksi kristinuskossa. Moraaliin littyvien kysysmysten painoarvo osana uskontoa vaihtelee perinteestä toiseen ja eri perinteiden sisällä. Jos uskonnolliset organisaatiot olisivat välttämättömiä moraalin ylläpitämiseksi, voisimme odottaa moraalin romahdusta yhteiskunnissa, joissa uskonnon vaikutus vähenee.

6.1. Mielestäni uskonto ei voi ylläpitää moraalia sillä maailmassa on ihmisiä jotka eivät ole missään uskossa, eivätkä he silti ole moraalittomia.