توسعه و افزایش درآمد

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
توسعه و افزایش درآمد by Mind Map: توسعه و افزایش درآمد

1. وب سایت

1.1. رزرواسیون

1.2. اپ موبایل

2. تورهای ورودی

2.1. با توجه به شرایط موجود رو به سمت تورهای ورودی نقطه عطفی در بازار بد داخلی خواهد بود

3. کمپین تبلیغاتی

4. پیشنهادات

4.1. نگهداری مشتریان قدیمی

4.1.1. دارای راهکارهای متعددی از جمله باشگاه مشتریان و ... می باشد

4.2. جذب  مشتریان  بالقوه

4.2.1. با ارائه طرح ها مختلف امکان جذب مشتریان بلقوه بسیار است

4.3. برگزاری تورهای داخلی یک  یا چند روزه

4.3.1. این برنامه ها بیشترین امتیاز را به شما خواهد داد از جمله

4.3.1.1. افزایش مشتریان وفا دار

4.3.1.2. معرفی به بازار جدید

4.3.1.3. دسترسی بیشتر در فضای مجازی

4.3.1.4. بازاریابی ویروسی یا دهان به دهان

4.3.1.5. شناسایی دیگر خدمات شما توسط مشتریان بلقوه

4.3.1.6. این طرح بهترین راه جایگزینی جذب مشتری بجای تبلیغات با هزینه بالا می باشد

4.3.2. این روش بیشتر برای آژانسهای با سهم بازار اندک مناسب می باشد

4.4. قرار داد با شرکتها و ایجاد رابطه وکانال

4.5. طرح پلن افزایش تماس

4.5.1. این طرح دارای هزینه می باشد اما در کوتاه مدت جوابگوی کار آژانس خواهد بود

4.6. طرح کمپین تبلیغاتی

4.6.1. این طرح شامل هزینه بالا اما بازده ای  خوبی داراست که کوتاه مدت جوابگو می باشد

4.7. طرح برندینگ

4.8. و خیلی طرح های خلاقانه که پس از بررسی ها و تحلیلات لازم می توان آن را اجرایی نمود

5. نحوئه رارئه محصول

5.1. زمان

5.2. مکان

5.3. حضوری

5.4. غیر حضوری

6. بازار هدف

6.1. سن

6.2. جنسیت

6.3. انتظارات

6.4. دغدغه ها

6.5. محل زندگی

6.6. سطح دانش

6.7. و....

7. Getting started

7.1. Add a child idea by hitting TAB

7.1.1. This is a child idea

7.2. Choose icons and images to decorate your mind map

7.3. Add links, tasks or files to your topics, using the widgets in the sidebar

7.4. این طرح میان مدت و بلند مدت می باشد و بسیار تاثیر گذار در عملکرد آژانس

7.5. Change your map layout by opening the layout options in the upper left corner of your screen

7.6. Advanced

7.6.1. Open the Theme menu from the bottom of your map editor to change your map theme

7.6.2. Create a presentation of your mind map by clicking the presentation icon in the bottom left corner of your screen

7.6.2.1. Simply hold down COMMAND i.e. CTRL and Click & Drag to create a slide for one or multiple topics

7.6.2.2. Set transitions for your slides

7.6.2.3. Click "Start Slideshow" to view your presentation

7.6.3. Open the Sharing Settings from the bottom of your map editor to share the map with a friend or publish it to the web

7.6.3.1. You can share your map with anyone via email

7.6.3.2. You can publish your map and enable anyone with an internet access to find it

7.6.3.3. You can embed your map on a blog or website

8. پرسنل

8.1. آموزش

8.2. انگیزه

8.3. روحیه کار تیمی

8.4. پیگیری

8.5. تجربه

8.6. ثبات شغلی

9. بازاریابی و تبلیغات

9.1. net work marketing

9.2. مدیر قرارداد

9.3. بازار یاب

9.4. تبلیغات

9.4.1. محیطی

9.4.2. غیر محیطی

9.5. بازاریابی خارجی

9.5.1. چگونگی جذب گردشگران حارجی

9.6. ایمیل مارکتینگ

9.7. ایده پردازی تبلیغاتی

10. جاذبه های گردشگری

10.1. معرفی جاذبه های جدید

10.2. نوع و ترکیب جاذبه ها

10.3. انواع دسته بندی گردشگری و جاذبه های آن

10.3.1. گردشگری درمانی

10.3.2. گردشگری ورزشی

10.3.3. گردشگری سلامت

10.3.4. گردشگری ماجراجویانه

10.3.5. طبیعت گردی

10.3.6. و....

11. مجوزات

11.1. بند الف

11.2. بند ب

11.3. بند پ

12. برنامه ریزی

12.1. تعیین هدف

12.2. تعیین چشم انداز

12.3. ماموریتها

12.4. بررسی و عملکرد

12.5. اصلاح و بازنگری