Частини мови

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Частини мови by Mind Map: Частини мови

1. самостійні

1.1. іменник

1.1.1. змінний

1.2. прикметник

1.2.1. змінний

1.3. числівник

1.3.1. змінний

1.4. займенник

1.4.1. змінний

1.5. дієслово

1.5.1. дієприкметник

1.5.1.1. змінний

1.5.2. дієприслівник

1.5.2.1. незмінний

1.6. прислівник

1.6.1. незмінний

2. службові

2.1. прийменник

2.2. сполучник

2.2.1. незмінні

2.3. частка

3. вигук

3.1. незмінний