Medie og kommunikasjonsteori.Kapittel 3: Påvirkning

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Medie og kommunikasjonsteori.Kapittel 3: Påvirkning by Mind Map: Medie og kommunikasjonsteori.Kapittel 3: Påvirkning

1. Kommunikasjon og makt

1.1. Massemedier

2. Grunntrekk i påvirkningstenkning

2.1. avsender/budskap/mottaker

2.2. transportmodeller

2.2.1. enveisprosess

2.3. tostegshypotesen

2.3.1. fra medier til opinionsledere

3. Massekommunikasjon

3.1. amerika 1920

4. Påvirkning formulert på naturvitenskapelig vis

4.1. Shannon og Weavers kommunikasjonsmodell

5. Påvirkningens fiender

6. Kommunikasjonens kretsløp

7. Påvirkningen og det kognitive

7.1. Georg Gerbners "generelle kommunikasjonsmodell"

8. Mediepåvirkningen og ansikt- til-ansikt- kommunikajsonen

9. Innkoding og avkoding

10. Medier og voldspåvirkning: spørsmålet som ikke vil gå bort

10.1. dataspill