SAMVÆR

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SAMVÆR by Mind Map: SAMVÆR

1. ritualer

1.1. medieritualer

2. kommunikasjon oppstår hver gang mennesker er i nærheten av hverandre

2.1. både planlagt og ikke planlagt inntrykk

3. vi kommuniserer også når vi ikke tenker på det

3.1. kommunikasjon er som pusting, man kan ikke la være å kommunisere

3.2. noe ustanselig og intuitivt, en grunnleggende del av oss

4. kommunikasjon er både allmenn og fundamental

5. Anthony Giddens: "vår praktiske bevissthet" - ting vi gjør automatisk, uten å være klar over at kommunikative evner er involvert

6. kommunikasjon er RELASJONELL

7. Begrepet "sosialt" har essensen i mellommenneskelige forhold

8. kommunikasjon skjer i mange ulike kontekster

8.1. felles forutsetninger må bygges opp og godtas av kommunikasjonspartene. FORSTÅELIGHET. RASJONALITET.

9. Ragnar Rommetveit: et opplevd "her og nå", et opplevd "vi"

10. kommunikasjon spiller en stor rolle i konstituering av selvet

11. James Carey: kommunikasjon danner de sosiale båndene som binder oss sammen og slik muliggjør fellesskap

11.1. sosiabilitet

12. George Herbert Mead: vi plasserer oss selv alltid i forhold til andre

12.1. intersubjektivt plan

13. Georg Simmel

13.1. fatisk kommunikasjon

14. sosialt miljø

15. mediert samvær = ekte samvær?

16. Erving Goffman: alle har en "fasade"

17. pseudo-begivenhet

18. Max Weber: formålsrasjonell kommunikasjon

19. bekreftelse og kritikk

20. bevitning