Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SAMVÆR by Mind Map: SAMVÆR

1. ritualer

1.1. medieritualer

2. Ragnar Rommetveit: et opplevd "her og nå", et opplevd "vi"

3. kommunikasjon spiller en stor rolle i konstituering av selvet

4. James Carey: kommunikasjon danner de sosiale båndene som binder oss sammen og slik muliggjør fellesskap

4.1. sosiabilitet

5. George Herbert Mead: vi plasserer oss selv alltid i forhold til andre

5.1. intersubjektivt plan

6. Georg Simmel

6.1. fatisk kommunikasjon

7. mediert samvær = ekte samvær?

8. pseudo-begivenhet

9. Max Weber: formålsrasjonell kommunikasjon

10. bekreftelse og kritikk

11. kommunikasjon oppstår hver gang mennesker er i nærheten av hverandre

11.1. både planlagt og ikke planlagt inntrykk

12. vi kommuniserer også når vi ikke tenker på det

12.1. kommunikasjon er som pusting, man kan ikke la være å kommunisere

12.2. noe ustanselig og intuitivt, en grunnleggende del av oss

13. kommunikasjon er både allmenn og fundamental

14. Anthony Giddens: "vår praktiske bevissthet" - ting vi gjør automatisk, uten å være klar over at kommunikative evner er involvert

15. kommunikasjon er RELASJONELL

16. Begrepet "sosialt" har essensen i mellommenneskelige forhold

17. kommunikasjon skjer i mange ulike kontekster

17.1. felles forutsetninger må bygges opp og godtas av kommunikasjonspartene. FORSTÅELIGHET. RASJONALITET.

18. sosialt miljø

19. Erving Goffman: alle har en "fasade"

20. bevitning