การจำแนกผัก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การจำแนกผัก by Mind Map: การจำแนกผัก

1. 2. การจำแนกผักตามส่วนที่ใช้บริโภค

1.1. ราก

1.1.1. รากแก้ว

1.1.1.1. แครอท

1.1.2. รากแขนง

1.1.2.1. มันเทศ

1.2. ลำต้น

1.2.1. ลำต้นเหนือดิน

1.2.1.1. กะหล่ำปม

1.2.1.2. หน่อไม้ฝรั่ง

1.2.2. ลำต้นใต้ดิน

1.2.2.1. ขิง

1.2.2.2. เผือก

1.3. ใบ

1.3.1. ตะกลูหอม

1.3.1.1. กระเทียม

1.3.1.2. หอมหัวใหญ่

1.3.2. กลุ่มใบกว้าง

1.3.2.1. ผักกาดขาวปลี

1.3.2.2. ผักกาดหอม

1.4. ดอก

1.4.1. ตาดอกอ่อน

1.4.1.1. กะหล่ำดอก

1.4.2. ดอกแก

1.4.2.1. โสน

1.5. ผล

1.5.1. ผลอ่อน

1.5.1.1. กระเจี๊ยบเขียว

1.5.1.2. บวบเหลี่ยม

1.5.2. ผลแก่

1.5.2.1. ตะกูลแตง

1.5.2.1.1. แตงเทศ

1.5.2.1.2. ฟักทอง

1.5.2.2. ตะกูลมะเขือ

1.5.2.2.1. พริก

1.5.2.2.2. มะเขือเทศ

2. 1.การจำแนกผักตามลักษณะทางพฤกษศาสตร์

2.1. ตะกูลกะหล่ำ

2.1.1. กวางตุ้ง

2.1.2. คะน้า

2.1.3. บล็อกโคลี่

2.2. ตะกูลแตง

2.2.1. แตงกวา

2.2.2. แตงโม

2.2.3. มะระ

2.3. ตะกูลถั่ว

2.3.1. แค

2.3.2. ชะอม

2.3.3. ถั่วลันเตา

2.4. ตะกูลมะเขือ

2.4.1. พริกหวาน

2.4.2. มะเขือ

2.4.3. มะเขือเทศ

2.5. ตะกูลอื่นๆ

2.5.1. ข้าวโพดหวาน

2.5.2. ขึ้นฉ่าย

2.5.3. เครื่องเทศ

3. 3. การจำแนกตามฤดูกาลปลูกที่เหมาะสม

3.1. ฤดูหนาว

3.1.1. กะหล่ำปลี

3.1.2. มันฝรั่ง

3.1.3. หอมหัวใหญ่

3.2. ฤดูร้อน

3.2.1. ข้าวโพดหวาน

3.2.2. ผักตะกูลแตงทุกชนิด

3.2.3. ผักตะกูลมะเขือทั้งหมด ยกเว้น พริกยักษ์ พริกหวาน

3.2.4. ตะกูลถั่ว ยกเว้น ถั่วลันเตา

3.3. ฤดูฝน

3.3.1. ผักตะกูลแตงทั้งหมด ยกเว้น แตงเทศ

3.3.2. ผักตะกูลมะเขือและถั่วฝักยาว