ประเภทของผัก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ประเภทของผัก by Mind Map: ประเภทของผัก

1. การจำแนกผักตามส่วนที่ใช้บริโภค

1.1. ราก

1.1.1. รากแก้ว

1.1.1.1. แครอท

1.1.1.2. เทอร์นิพ

1.1.1.3. ผักกาดหัว

1.1.2. รากแขนง

1.1.2.1. มันเทศ

1.2. ลำต้น

1.2.1. ลำต้นเหนือดิน

1.2.1.1. กะหล่ำปม

1.2.1.2. หน่อไม้ฝรั่ง

1.2.2. ลำต้นใต้ดิน

1.2.2.1. ขิง

1.2.2.2. เผือก

1.2.2.3. มันฝรั่ง

1.2.2.4. มันมือเสือ

1.2.2.5. หน่อไม้

1.3. ใบ

1.3.1. ตระกูลหอม

1.3.1.1. กระเทียม

1.3.1.2. หอมแดง

1.3.1.3. หอมแบ่ง

1.3.1.4. หอมหัวใหญ่

1.3.2. กลุ่มใบกว้าง

1.3.2.1. กะหล่าปลี

1.3.2.2. คะน้า

1.3.2.3. ปวยเล้ง

1.3.2.4. ผักกาดขาวปลี

1.3.2.5. ผักกาดหอม

1.4. ผลอ่อน

1.4.1. กระเจี๊ยบเขียว

1.4.2. ข้าวโพดฝักอ่อน

1.4.3. แตงกวา

1.4.4. ถั่วฝักยาว

1.4.5. ถั่วลันเตา

1.4.6. บวบ

1.4.7. เหลี่ยม

1.4.8. มะเขือ

1.4.9. มะระ

1.5. ผล

1.5.1. ผลแก่

1.5.1.1. ตระกูลแตง

1.5.1.1.1. แตงเทศ

1.5.1.1.2. แตงโม

1.5.1.1.3. ฟักทอง

1.5.1.2. ผักตระกูลมะเขือ

1.5.1.2.1. พริก

1.5.1.2.2. มะเขือเทศ

1.6. ดอก

1.6.1. ตาดอกอ่อน

1.6.1.1. กะหล่ำดอก

1.6.1.2. บล็อกโคลี่

1.6.2. ดอกแก่

1.6.2.1. แค

1.6.2.2. โสน

2. การจำแนกผักตามลักษณะทางพฤกษศาสตร์

2.1. ตระกูลกะหล่ำ

2.1.1. กะหล่ำขาว

2.1.2. กะหล่ำดอก

2.1.3. กะหล่ำปลี

2.1.4. กวางตุ้ง

2.1.5. คะน้า

2.1.6. ผักกาดขาวปลี

2.1.7. ผักกาดเขียวปลี

2.1.8. ผักกาดหัว

2.1.9. บล็อกโคลี่

2.2. ตระกูลแตง

2.2.1. แตงกวา

2.2.2. แตงเทศ

2.2.3. แตงโม

2.2.4. ตำลึง

2.2.5. บวบเหลี่ยม

2.2.6. บวบหอม

2.2.7. น้าเต้า

2.2.8. ฟักทอง

2.2.9. มะระ

2.3. ตระกูลถั่ว

2.3.1. กระถิน

2.3.2. แค

2.3.3. ชะอม

2.3.4. ถั่วแขก

2.3.5. ถั่วฝักยาว

2.3.6. ถั่วลันเตา

2.3.7. มันแกว

2.3.8. โสน

2.4. ตระกูลมะเขือ

2.4.1. พริก

2.4.2. พริกยักษ์

2.4.3. พริกหวาน

2.4.4. มะเขือ

2.4.5. มะเขือเทศ

2.4.6. มะแว้ง

2.5. ตระกูลอื่นๆ

2.5.1. ข้าวโพดหวาน

2.5.2. ขึ้นฉ่าย

2.5.3. เครื่องเทศ

2.5.4. ผักกาดหอม

2.5.5. ผักชี

2.5.6. ผักบุ้งจีน

3. จำแนกตามฤดูปลูกที่เหมาะสม

3.1. ผักฤดูหนาว

3.1.1. กระหล่าดอก

3.1.2. กะหล่าปลี

3.1.3. กระเทียม

3.1.4. แครอท

3.1.5. บล็อกโคลี่

3.1.6. ผักกาดเขียวปลี

3.1.7. ผักกาดหัว

3.1.8. ผักกาดหอม

3.1.9. หอมหัวใหญ่

3.1.10. มันฝรั่ง

3.2. ผักฤดูร้อน

3.2.1. กระเจี๊ยบเขียว

3.2.2. ข้าวโพดหวาน

3.2.3. ผักตระกูลแตงทุกชนิด

3.2.4. ผักตระกูลมะเขือทั้งหมด ยกเว้น พริกยักษ์พริกหวาน

3.2.5. ผักตระกูลถั่ว ยกเว้น ถั่วลันเตา

3.3. ผักฤดูฝน

3.3.1. ผักตระกูลแตงทั้งหมด ยกเว้น แตงเทศ

3.3.2. ผักตระกูลมะเขือ และถั่วฝักยาว