การจำแนกผัก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การจำแนกผัก by Mind Map: การจำแนกผัก

1. การจำแนกผักตามลักษณะทางพฤกษศาสตร์

1.1. ตระกูลกะหล่ำ

1.1.1. กระหล่ำดาว

1.1.2. กระหล่ำดอก

1.1.3. กระหล่ำปลี

1.1.4. กวางตุ้ง

1.1.5. คะน้า

1.1.6. ผักกาดขาวปลี

1.1.7. ผักกาดเขียวปลี

1.1.8. ผักกาดหัว

1.1.9. บล็อกโคลี่

1.2. ตระกูลแตง

1.2.1. แตงกวา

1.2.2. แตงเทศ

1.2.3. แตงโม

1.2.4. ตำลึง

1.2.5. บวบเหลี่ยม

1.2.6. บวบหอม

1.2.7. น้ำเต้า

1.2.8. ฟักทอง

1.2.9. มะระ

1.3. ตระกูลถั่ว

1.3.1. กระถิน

1.3.2. แค

1.3.3. ชะอม

1.3.4. ถั่วแขก

1.3.5. ถั่วฝักยาว

1.3.6. ถั่วลันเตา

1.3.7. มันแกว

1.3.8. โสน

1.4. ตระกูลมะเขือ

1.4.1. พริก

1.4.2. พริกยักษ์

1.4.3. พริกหวาน

1.4.4. มะเขือ

1.4.5. มะเขือเทศ

1.4.6. มะแว้ง

1.5. ตระกลูอื่นๆ

1.5.1. ข้าโพดหวาน

1.5.2. ขึ้นฉ่าย

1.5.3. เครื่องเทศ

1.5.4. ผักกาดหอม

1.5.5. ผักชี

1.5.6. ผักบุ้งจีน

1.5.7. สมุนไพร

2. การจำแนกผักตามส่วนที่ใช้บริโภค

2.1. ราก

2.1.1. รากแก้ว

2.1.1.1. แครอท

2.1.1.2. เทอริพ

2.1.1.3. ผักกาดหัว

2.1.2. รากแขนง

2.1.2.1. มันเทศ

2.2. ลำต้น

2.2.1. ลำต้นเหนือดิน

2.2.1.1. กระหล่ำปม

2.2.1.2. หน่อไม้ฝรั่ง

2.2.2. ลำต้นใต้ดิน

2.2.2.1. ขิง

2.2.2.2. ข่า

2.2.2.3. เผือก

2.2.2.4. มันฝรั่ง

2.2.2.5. มันมือเสือ

2.2.2.6. หน่อไม้

2.3. ใบ

2.3.1. ตะกูลหอม

2.3.1.1. กระเทียม

2.3.1.2. หอมแดง

2.3.1.3. หอมแบ่ง

2.3.1.4. หอมหัวใหญ่

2.3.2. กลุ่มใบกว้าง

2.3.2.1. กระหล่ำปลี

2.3.2.2. คะน้า

2.3.2.3. ปวยเล้ง

2.3.2.4. ผักกาดขาวปลี

2.3.2.5. ปักกาดหอม

2.4. ดอก

2.4.1. ตาดอกอ่อน

2.4.1.1. กระหล่ำดอก

2.4.1.2. ปล็อกโคลี่

2.4.2. ดอกแก่

2.4.2.1. แค

2.4.2.2. โสน

2.5. ผล

2.5.1. ผลอ่อน

2.5.1.1. กระเจี๊ยบเขียว

2.5.1.2. ข้าวโพดฝักอ่อน

2.5.1.3. แตงกวา

2.5.1.4. ถั่วฝักยาว

2.5.1.5. ถั่วลันเตา

2.5.1.6. บวบเลี่ยม

2.5.1.7. มะระ

2.5.1.8. มะเขือ

2.5.2. ผลแก่

2.5.2.1. ตระกลูแตง

2.5.2.1.1. แตงเทศ

2.5.2.1.2. แตงโม

2.5.2.2. ตระกูลมะเขือ

2.5.2.2.1. พริก

2.5.2.2.2. มะเขือเทส

3. จำแนกตามฤดูปลูกที่เหมาะสม

3.1. ฤดูหนาว

3.1.1. กระหล่ำดอก

3.1.2. กระหล่ำปลี

3.1.3. กระเทียม

3.1.4. แครอท

3.1.5. บล็อกโคลี่

3.1.6. ผักกาดเขียวปลี

3.1.7. ผักกาดหัว

3.1.8. ผักกาดหอม

3.1.9. มันฝรั่ง

3.1.10. หอมหัวใหญ่

3.2. ฤดูร้อน

3.2.1. กระเจี๊ยบเขียว

3.2.2. ข้าวโพดหวาน

3.2.3. ผักตระกูลแตงทุกชนิด

3.2.4. ตระกูลมะเขือทั้งหมด

3.2.4.1. ยกเว้น

3.2.4.1.1. พริกยักษ์

3.2.4.1.2. พริกหวาน

3.2.5. สำหรับผักตะกูลถั่ว

3.2.5.1. ยกเว้น

3.2.5.1.1. ถั่วลันเตา

3.3. ฤดูฝน

3.3.1. ผักตระกูลแตงทั้งหมด

3.3.1.1. ยกเว้น

3.3.1.1.1. แตงเทศ

3.3.2. ผักตระกูลมะเขือ

3.3.3. ผักตระกูลถั่วฝักยาว