Інформація

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Інформація by Mind Map: Інформація

1. апаратне та програмне забезпечення інформаційної системи

1.1. Комп'ютер

1.1.1. Особливості

1.1.1.1. універсальність даних

1.1.2. Блоки комп'ютера

1.1.2.1. пристрій введення

1.1.2.2. центральний процесор

1.1.2.3. запам'ятовуючий пристрій

1.1.2.4. пристрій виведення

1.1.3. Склад

1.1.3.1. материнська плата

1.1.3.2. відеокарта

1.1.3.3. охолодження

1.1.3.4. оперативна пам'ять

1.1.3.5. блок живлення

2. інформаційна культура

2.1. правила культури користування комп'ютером

2.1.1. правильно вимикати комп'ютер

2.1.2. використовувати антивірус

2.1.3. правильно встановлювати програми

2.1.4. не зберігати дані на Стільниці(Робочому столі, у теці Домівка( Мої документи)

2.1.5. добре продумувати файлову систему і підтримувати встановлений порядок

2.1.6. уміння листуватися електронноя поштою, брати участь у формах, чатах

2.2. загрози роботи у глобальній мережі

2.2.1. комп'ютерна залежність

2.2.2. розходження між реальним "я" і своїм інтернет-образом

2.2.3. доступ до небажаного контенту

2.2.4. розкриття конфіденційної інфо

2.2.5. неконтральовані закупівлі в інтернет магазинах

2.2.6. надмірна зацікавленість інтернет іграми

2.2.7. кіберкоміканітивна залежність

2.3. Складові ІКТ учня

2.3.1. робота з паперовими, електронними енциклопедіями, словниками

2.3.2. самостійна робота зелектронним підручником

2.3.3. пошук інфо у бібліотечному католозі,з допомогою пошукової системи

2.3.4. листування традиційною, електронною поштою

2.3.5. підготовка публічного виступу, доповіді на пепері, в електронному вигляді

2.3.6. участь у публічній дискусії, формі,чаті

2.4. інформаційна грамотність і компетентність, їхні складові

2.4.1. уміння створювати комп презентації і працювати з мультимедійними документами

2.4.2. опанування комп системами автоматизовано пректування

2.4.3. опанування офісними інфо технологіямм

2.4.4. використання електронних таблиць чи спеціалізованих програм для однотипних обрахунків

2.4.5. вміння упорядкувати інфо

2.4.6. навички пошуку інфо у базах даних або у глобальній мережі

2.4.7. уміння публікувати в інтернеті інфо про діяльність організації чи підприємства

3. Інформаційна система

3.1. Класифікація

3.1.1. За ступенням автоматизаціі

3.1.1.1. Автоматичні

3.1.1.2. Автоматизовані

3.1.1.3. Ручні

3.1.2. За місцем діяльності

3.1.2.1. наукові

3.1.2.2. автоматизоване керування

3.1.2.3. розробка нових виробів

3.1.2.4. моделювання проектованих об'єктів

3.1.2.5. створення керуючих програм для верстатів

3.1.2.6. організаційне керування

3.1.2.7. керуванння технологічними процесами

3.1.3. За сферою призначення

3.1.3.1. еконмічна

3.1.3.2. географічна

3.1.3.3. медична

4. Інформаційні технологіі

4.1. Види сучачних інформаційних технологій

4.1.1. Інформаційна технологія опроцюваняя даних

4.1.2. Інформаційев иехнологія керування

4.1.3. Інформаційеа технологія підтримки прийняття рішень

4.1.4. Інформаційна технологія експертних систем

4.2. Істоія

4.3. Комп'ютерні мережі

4.3.1. Інформаційні мережі

4.3.1.1. Пошта

4.3.1.2. Телеконференція

4.3.1.3. Інтерактивне спілкування

4.3.1.4. Інтернет магазини

4.3.1.5. Телевізійні програми

4.3.1.6. Прослуховування радіостанція

4.4. Цікава інформація