ASAS-ASAS PEMBENTUKAN TAMADUN MELAYU

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ASAS-ASAS PEMBENTUKAN TAMADUN MELAYU by Mind Map: ASAS-ASAS PEMBENTUKAN TAMADUN MELAYU

1. PANDANGAN       SEMESTA DALAM TAMADUN MELAYU

1.1. Akidah Islam.

1.2. Ketaatan kepada Sultan dan menghormati pemimpin.

1.3. Berpegang teguh kepada adat resam.

1.4. Memuliakan ibu dan orang lebih tua.

1.5. Mengutamakan ikatan kekeluargaan dan hubungan silaturahim.

1.6. Saling menghormati.

1.7. Meraikan tetamu.

1.8. Bertimbang rasa.

1.9. Bersopan-santun, berbudi bahasa.

1.10. Bermesyuarah/bermuafakat.

1.11. Bergotong-royong.

2. TAMADUN MELAYU

3. Pembentukan Empayar Melayu Sebelum Islam.

3.1. Kemampuan menghasilkan tamadun-tamadun awal di rantau Asia Tenggara melalui teknologi maritim yang dapat membezakan masyarakat Melayu daripada masyarakat lain.

4. Kemunculan Tamadun Melayu Hasil Penguasaan Laluan Perdagangan.

4.1. Terdapat pelabuhan-pelabuhan yang mengendalikan perdagangan jarak jauh melalui Selat Melaka.

5. Asas pembentukan Tamadun Melayu.

5.1. Kemunculan tamadun dan susunan masyarakat kompleks dibentuk dengan peguasaan tamadun teknologi dan pertanian.

6. PENCAPAIAN DALAM PELBAGAI                       BIDANG

6.1. Persuratan.

6.1.1. persuratan sebelum Islam.

6.1.1.1. Persuratan selepas kedatangan islam.

6.2. Kesenian.

6.2.1. Seni Tari

6.2.1.1. Seni Muzik

6.2.1.1.1. Seni Ukir dan pahat

6.3. Sains dan Teknologi Melayu.

6.3.1. Teknologi pertanian

6.3.1.1. Teknologi Alam Bina

6.3.1.1.1. Teknologi Tekstil dan warna