TAMADUN MELAYU

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TAMADUN MELAYU by Mind Map: TAMADUN MELAYU

1. ASAS PEMBENTUKAN

1.1. PERTAPAKAN MASYARAKAT (ASAS KEMUNCULAN TEKNOLOGI PERTANIAN)

1.2. KUASA MUTLAK

1.3. INTERAKSI DAN PENERIMAAN TERHADAP IDEA-IDEA BARU

1.4. AMALAN MESYUARAH DAN KESAKSAMAAN

2. PANDANGAN SEMESTA

2.1. AKIDAH ISLAM (KENDURI DOA SELAMAT)

2.2. HINDU BUDDHA DAN ANIMISME (PERSANDINGAN TEPUNG TAWAR)

2.3. KEDUDUKAN SULTAN DAN KETAATAN RAKYAT TERHADAPNYA

2.4. BERPEGANG TEGUH TERHADAP ADAT RESAM

2.5. MEMULIAKAN ORANG YANG LEBIH TUA

2.6. MEGUTAMAKAN IKATAN KEKELUARGAAN DAN HUBUNGAN SILATURRAHIM

2.7. SALING MENGHORMATI

2.8. MERAIKAN TETAMU DAN PERCAYA KEHADIRAN TETAMU MAMPU MENAMBAH REZEKI

2.9. BERTIMBANG RASA

2.10. BERSOPAN SANTUN DAN BERBUDI BAHASA

2.11. BERMESYUARAH/BERMUAFAKAT

2.12. BERGOTONG-ROYONG

3. PENCAPAIAN DALAM PELBAGAI BIDANG

3.1. PERSURATAN

3.1.1. Sebelum Kedatangan Islam

3.1.1.1. Lisan

3.1.1.2. Hikayat

3.1.2. Selepas Kedatangan Islam

3.1.2.1. Sastera Ketatanegaraan

3.1.2.2. Kitab-kitab Perubatan, Astronomi, Dan Matematik

3.1.2.3. Historiografi Melayu

3.2. KESENIAN

3.2.1. Seni Tari

3.2.2. Seni Muzik

3.2.3. Seni Ukir Dan Khat

3.2.4. Seni Bela Diri Dan Persilatan

3.2.5. Seni Pertukangan

3.2.6. Seni Tenun Sulam Dan Anyaman

3.2.7. Seni Kulinari

3.3. SAINS DAN TEKNOLOGI

3.3.1. Teknologi Pertanian

3.3.2. Teknologi Alam Bina

3.3.3. Teknologi Tekstil Dan Warna

3.3.4. Seni Ukuran, Timbangan, Dan Sukatan