Proses perkembangan Islam di Alam Melayu

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Proses perkembangan Islam di Alam Melayu by Mind Map: Proses perkembangan Islam di Alam Melayu

1. Faktor-faktor penerimaan Islam

1.1. 1. Kebanyakkan ahli sejarah barat juga berpendapat agama Islam diperkenalkan di Nusantara melalui perdagangan. Pendapat ini berasaskan kepada tiap-tiap pelabuhan terdapat penduduk-penduduk yang beragama Islam. Contohnya di Melaka dan di Aceh yang merupakan pusat-pusat perkembangan Islam di samping pusat-pusatperdagangan di Nusantara.

1.2. 2. Perkahwinan merupakan faktor yang utama dalam perkembangan Islam di Nusantara. Ramai saudagar-saudagar luar, sama ada dari arab atau india yang beragama Islam telah berkahwin dengan wanita-wanita tempatan atau puteri-puteri raja.

1.3. 3. Perluasan kuasa dan faktor politik. Dua buah negara yang memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam melalui usaha penaklukan ialah Melaka (pada abad ke-15) dan Acheh (pada abad ke-16). Melaka telah menakluki banyak daerah dari negeri di semenanjung dan juga Sumatera seperti Pahang, Kedah, Siak, Rokan dan lain-lain lagi. Melalui penaklukan ini, islam telah disebarkan di negeri-negeri tersebut.

2. Kesan yang mendalam terhadap pandangan semesta masyarakat di Alam Melayu

2.1. 1. Islam mengutamakan Akhlak yang mulia dan persaudaraan sesama manusia

2.2. 2. Islam mengutamakan persamaan hak

2.3. 3. Agama Islam mudah difahami serta mudah diamalkan.

3. Teori-teori kedatangan Islam ke alam Melayu

3.1. 1. Islam datang melalui India dan para pembawanya ialah para saudagar yang berniaga terutamanya dari Gujerat

3.2. 2. Islam datang melalui negeri China seperti yang didukung oleh S.Q. Fatimi, seorang penyelidik dari Pakistan

3.3. 3.  Islam datang melalui pelbagai jurusan dan tempat seperti Asia Barat, Asia selatan dan Afrika utara.