Metody výzkumu informačního chování

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Metody výzkumu informačního chování by Mind Map: Metody výzkumu informačního chování

1. Cílem je ZMĚŘIT ZMĚNU

1.1. ONLINE KONVERZE

1.1.1. A/B testy

1.2. VĚDOMOSTI

1.2.1. PRE-TESTY, POST-TESTY

2. Cílem je POPIS (Známe indikátory, kvantitativní metody)

2.1. POSTOJE, NÁZORY

2.1.1. DOTAZNÍKY

2.1.1.1. Příklady: Net Promoter Score System Usability Scale

2.1.1.2. Nástroje: Surveymonkey Google Forms Typeform

2.2. CHOVÁNÍ

2.2.1. WEB ANALÝZY

2.2.1.1. ANALÝZA NÁVŠTĚV Google analytics

2.2.2. HEATMAPY

2.2.2.1. CLICK HEATMAPS Hotjar

2.2.2.2. MOUSE MOVE HEATMAPS Mouseflow

2.2.2.3. SCROLLHEAT MAPS Hotjar, Mouseflow

2.2.3. STRUKTUROVANÉ POZOROVÁNÍ

2.2.4. VIDEONAHRÁVKY

2.2.4.1. VISITOR RECORDINGS Clicktale Inspectlet Lookback

2.2.5. FIRST CLICK TEST Chalmark ClickHeat FiveSecondTest Loop11

2.2.6. Visual Traffic Sweeps

2.3. MENTÁLNÍ MODELY, kategorie

2.3.1. CARD SORTING Optimal Sort User Zoom xSort

2.4. INFORMAČNÍ ARCHITEKTURA / SYSTÉM

2.4.1. HEURISTICKÁ ANALÝZA (evaluace)

2.4.2. TREE TESTING TreeJack UserZoom

3. Cílem je VYSVĚTLENÍ (neznáme přesně ukazatele, kvalitativní metody)

3.1. CHOVÁNÍ

3.1.1. NESTRUKTUROVANÉ POZOROVÁNÍ / STÍNOVÁNÍ

3.1.2. DENÍKY

3.1.3. UŽIVATELSKÉ STUDIE

3.1.3.1. THINK ALOUD

3.1.3.2. MICRO-MOMENT TIMELINE INTERVIEW

3.2. HODNOTY, POSTOJE, ROZHODOVÁNÍ, POCITY, MOTIVACE

3.2.1. HLOUBKOVÝ ROZHOVOR

3.2.2. FOCUS GROUP

3.3. PRAKTIKY V KONTEXTU

3.3.1. ETNOGRAFICKÁ STUDIE

3.3.2. INFORMAČNÍ HORIZONTY

4. Cílem je PROGNÓZA

4.1. DELFSKÁ STUDIE Delphi Decision Aid MeSydel