TUNNUSTE TÜÜBID

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TUNNUSTE TÜÜBID by Mind Map: TUNNUSTE TÜÜBID

1. Arvuline tunnus

1.1. mõõtmistulemuseks on  arv

1.1.1. pidevad arvtunnused

1.1.1.1. vastusevariandid on kõik punktid tunnuse skaalal

1.1.1.1.1. kaal

1.1.1.1.2. vanus

1.1.1.1.3. sissetulek

1.1.1.1.4. pikkus

1.1.2. diskreetsed arvtunnused

1.1.2.1. täisarvulised loendatavad vastusevariandid

1.1.2.1.1. tubade arv korteris

1.1.2.1.2. laste arv peres

2. Mittearvuline tunnus

2.1. nominaaltunnused

2.1.1. vastusevariandid annavad objekti kirjelduse, kuid ei ütle midagi omaduse suuruse kohta

2.1.1.1. inimese sugu, rahvus ja perekonnaseis

2.2. järjestustunnused

2.2.1. tunnuse vastusevariandid intensiivsuse põhjal järjestatavad.

2.2.1.1. haridustase

2.2.1.2. rahulolu uuringud

3. Binaarne e. kaheväärtuseline tunnus

3.1. sugu

4. Nimitunnus

4.1. rahvus

4.1.1. eestlane

4.1.2. venelane