Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı by Mind Map: Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı

1. Tanzimat dönemi edebiyatının oluşumu

1.1. a) hazırlık dönemi(1839-1860)

1.2. b)1.dönem tanzimat edebiyatı(1860-1877)

1.3. c)2.dönem tanzimat edebiyatı(1877-1895)

2. Tanzimat döneminde şiir ve özellikleri

2.1. a) Tanzimat ve Divan Şiirinin Benzerlikleri ve Farkları

2.2. b) Tanzimat ve Divan Şiirinin Yapı Özellikleri

2.3. c) Tanzimat ve Divan Şiirinin Dil ve Anlatım Özellikleri

3. Tanzimat dönemi türk edebiyatında belli başlı öğretici türler

3.1. 1) makale

3.2. 2) eleştiri

3.3. 3) hatıra

3.4. 4) gezi yazısı

3.5. 5) mektup

4. Tanzimat dönemi öğretici metinler özellikleri

5. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler

5.1. Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler

5.2. Göstermeye Bağlı Edebi Metinler

6. Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı Genel Özellikleri

6.1. Tanzimat Roman ve Hikaye Genel Özellikleri

6.2. Tanzimat Şiirinin Genel Özellikleri

6.3. Tanzimat Tiyarosunun Genel Özellikleri

6.4. Tanzimat 1. Dönem Edebiyatının Genel Özellikleri

6.5. Tanzimat 1. Dönem Sanatçılarının Genel Özellikleri

6.6. Tanzimat 2. Dönem Edebiyatının Genel Özellikleri