การตรวจร่างกายเบื้องต้น

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การตรวจร่างกายเบื้องต้น by Mind Map: การตรวจร่างกายเบื้องต้น

1. HEENT

1.1. ตรวจหู ตา คอ จมูก

1.1.1. หู

1.1.1.1. ดูขี้หู แก้วหู

1.1.2. ตา

1.1.2.1. วัดค่าสายตา ตาบอดสี

1.1.2.2. สีของตาบอกโรค

1.1.3. คอ

1.1.3.1. ท่อมซิล

1.1.4. จมูก

1.1.4.1. ไซนัส

2. Abdomen

2.1. ตรวจดูความผิดปกติของช่องท้อง

2.2. ดู ฟัง เคาะ คลำ

3. Vital Signs

3.1. T : Temperature

3.1.1. อุณหภูมิปกติ 35.5 - 37.5 C

3.2. P : Pulse

3.2.1. อยู่ในช่วง 60 – 100 ครั้ง/นาที

3.3. R : Respiration Rate

3.3.1. 16-20 ครั้ง/นาที

3.4. BP : Blood Pressure

3.4.1. Systolic 90 – 140 mmHg

3.4.2. Diastolic 60 – 90 mmHg

4. Heart & Lung

4.1. หัวใจ

4.1.1. ฟังเสียง S1 และ S2

4.1.1.1. ดู ฟัง คลำ

4.2. ปอด

4.2.1. ตรวจหาความผิดปกติของปอด

4.2.1.1. ดู ฟัง เคาะ คลำ

5. Extremity

5.1. การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ รีเฟล็กซ์

5.2. ความปกติของโครงร่าง