TIK Klasa X

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TIK Klasa X by Mind Map: TIK Klasa X

1. Kapitulli 3                              Terminolgjia dhe funksionimi i kompjuterit

2. Kapitulli 4                                     Pajisjet hyrese, dalese dhe ato te ruajtjes se informacionit

3. Kapitulli 10                                             Zgjidhja e problemeve ne kompjuter

4. Kapitulli 6     Rrjeti kompjuterik

5. Kapitulli 7         Llojet e rrjeteve

6. Kapitulli 2                                               Rendesia e ruajtjes se informacionit

7. Kapitulli 5   Ruajtja e te dhenave

8. Kapitulli 8                 Topologjia e rrjeteve

9. Kapitulli 9 Kanalet e transmetimit

10. Kapitulli 1                                               Teknologjia e informacionit