TIK Klasa X

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TIK Klasa X by Mind Map: TIK Klasa X

1. Kapitulli 10                                             Zgjidhja e problemeve ne kompjuter

2. Kapitulli 6     Rrjeti kompjuterik

3. Kapitulli 7         Llojet e rrjeteve

4. Kapitulli 8                 Topologjia e rrjeteve

5. Kapitulli 9 Kanalet e transmetimit

6. Kapitulli 3                              Terminolgjia dhe funksionimi i kompjuterit

7. Kapitulli 4                                     Pajisjet hyrese, dalese dhe ato te ruajtjes se informacionit

8. Kapitulli 2                                               Rendesia e ruajtjes se informacionit

9. Kapitulli 5   Ruajtja e te dhenave

10. Kapitulli 1                                               Teknologjia e informacionit