Tamadun Cina

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tamadun Cina by Mind Map: Tamadun Cina

1. Pengenalan

2. Konsep & Takrif

3. Perkembangan

3.1. Zaman Pembinaan

3.2. Zaman Keagungan

3.3. Zaman Peralihan

3.4. Zaman Moden

4. Masyarakat & Budaya

4.1. Pembentukan Bangsa Tiong Hua

4.2. Lawatan dan Kunjungan

4.3. Konsep Lima Hubungan

4.4. Perkahwinan

4.5. Sistem Kekeluargaan

4.6. Masyarakat Cina

5. Pandangan Semester

5.1. Kepercayaan Alam Sekitar

5.2. Kepercayaan Kepada Penyembahan Roh Nenek Moyang

5.3. Kepercayaan kepada Anak Syurga

5.4. Kepercayaan kepada Dewa

5.5. Konfusianisme

5.6. Daoisme

5.7. Buddhisme

5.8. Moisme

5.9. Legalisme

5.10. Islam

5.11. Konsep Yin Yang

5.12. Konsep Jen

5.13. Konsep Tian

5.14. Konsep Li

6. Institusi Politik & Sistem Pemerintahan

6.1. Konfusianisme

6.2. Daoisme

6.3. Legalisme

6.4. Moisme

7. Pencapaian Dalam Pelbagai Bidang

7.1. Matematik

7.2. Astronomi

7.3. Perubatan

7.4. Kesusasteraan & Kesenian

7.5. Sains & Teknologi

7.6. Optik

7.7. Alkimia

7.8. Teknologi Cina

8. Interaksi Dengan Tamadun Lain

8.1. Kawasan Bulatan Budaya

8.1.1. Korea

8.1.2. Jepun

8.1.3. Vietnam

8.2. Kawasan Luar Budaya

8.2.1. Asia Tengara

8.2.2. India

8.2.3. Malaysia

8.2.4. Barat

8.3. Interaksi Lain

8.3.1. Tamadun Islam

8.3.2. Tamadun Melayu

9. Revelansi Tamadun Cina di Malaysia

9.1. Sosial

9.2. Pendidikan

9.3. Ekonomi

9.4. Psikologi

9.5. Politik

9.6. Pemeliharaan Alam Sekitar

9.7. Masyarakat Cina