Etapy procesu badawczego

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Etapy procesu badawczego by Mind Map: Etapy procesu badawczego

1. Problem badawczy i cele

1.1. eksploracja

1.2. opis

1.3. wyjaśnienie

2. Określenie zakresu badania

2.1. zakres podmiotowy

2.1.1. Online Help

2.1.2. Use Cases & Templates

2.1.2.1. Personal Todo List

2.1.2.2. Vacation Planning

2.1.2.3. Meeting Minutes

2.1.2.4. Project Plan

2.1.2.5. more...

2.1.3. Tools and Gadgets

2.1.3.1. Offline Mode

2.1.3.2. Geistesblitz Tools

2.1.3.3. Email & SMS Gateways

2.1.3.4. Compare Editions

2.2. zakres przedmiotowy

3. Określenie metod badawczych i technik badań

3.1. Trzeba zadać sobie pytanie jaka metoda będzie najlepiej badać dany problem, a także przede wszystkim jakie metody są możliwe do zastosowania w praktyce

4. Określenie formy i zakresu opracowania wyników

4.1. Można określić kto będzie analizował dane, jakie techniki analizy zostaną zastosowane, czy chodzi o opis, czy o wyjaśnienie zjawiska itp.

5. Narzędzia badawcze

5.1. Określenie jakich narzędzi badawczych chcemy użyć. Może to być, np. kwestionariusz ankiety, wywiadu.