Get Started. It's Free
or sign up with your email address
jQuery by Mind Map: jQuery

1. Jadro

1.1. .clearQueue() - Odstrani z radu vsetky polozky, ktore este neboli spustene

1.2. .data() - Vráti hodnotu nazývanú úložisko dát pre element, ako je stanovené na základe data (key,value)

1.3. .dequeue() - Odstrani frontu funkcie z prednej casti fronty a spusti ho

1.4. jQuery() - Tato funkcia akceptuje retazec obsahujuci CSS selektor, ktory je neskor pouzity na niekolkov vyhovujucich prvkov

1.5. jQuery.holdReady() - Zdrží alebo povolí vykonanie jQuery ready udalosti

2. Efekty

2.1. jQuery knižnica prináša niekoľko metód pre pridanie animácie na webovú stránku. Ktoré obsahujú jednoduché, štandardné animácie, ktore sú veľmi často využivané.

2.1.1. .animate() - Vykonat zvolenu animaciu zvolenim CSS vlastnosti.

2.1.2. .delay() - Nastavi časovač oneskorenia vykonavani sekvencii poloziek vo fronte.

2.1.3. .dequeue() - Odstráni frontu funkcie z prednej časti fronty a spustí ho.

2.1.4. .fadeIn() - Zobrazit zvolené elementy postupným zobrazovaním.

2.1.5. .fadeOut() - Skryt zvolené elementy postupným spriehladnovaním.

2.1.6. .fadeTo() - Nastavit prehliadnosť zvolených elementov.

2.1.7. .hide() - Skryje vybrané elementy.

3. Udalosti

3.1. Tieto metódy sa používajú na zachytenie správania, keď užívateľ pracuje s prehliadačom a pre ich ďalšiu manipuláciu.

3.1.1. .bind() - Pripojí handler na udalosť pre elementy.

3.1.2. .blur() - Zviaže spracovanie udalosti na "blur" JavaScript udalosť, alebo podnet, že udalosť je na elemente.

3.1.3. .change() - Zviaže spracovanie udalosti na "change" JavaScript udalosť, alebo pripojí túto udalosť na element.

3.1.4. .click() - Zviaže spracovanie udalosti na "click" udalosť JavaScript, alebo pripojí túto udalosť na element.

3.1.5. .dblclick() - Zviaže spracovanie udalosti na "dblclick" JavaScript udalosť, alebo pripojí túto udalosť na element.

4. AJAX

4.1. Umožňujú meniť obsah stránok bez potreby ich kompletného znovunačítania zo servera

4.2. AJAX nie je samostatný programovací jazyk ani technológia sama o sebe. Je to kombinácia nasledovných prvkov

4.2.1. HTML a CSS

4.2.2. DOM spojený s JavaScriptom

5. Atribúty

5.1. V živom kóde sa z atribútov stávajú vlasnosti z ktorých môže jQuery pracovat s obidvoma kategóriami naraz ale rôznymi spôsobmi

5.1.1. Atribúty pozná každý kto niekedy niečo vytvoril v (X)HTML. Pomocou atribútov sa špecifikuje napríklad identifikátor objektu, triedy, štýly, jazyk a mnoho ďalších vlasností. Nikedy sa uvádzajú explicitne, vačšina ich je ale implicitných s prednastavenímy alebo prázdnimy hodnotami.

5.1.2. Práca s CSS

5.1.2.1. Špeciálnim prípadom práce s atribútamy a vlasnostami je ovládanie CSS. Často je vhodné to riešiť cez triedy (pridávanie a odoberanie) niekedy je ale vhodnejšie nastavovať štýly priamo.

6. CSS

6.1. Nasledujúce metódy nadobúdaju a nastavujú CSS vlastnosti elementov.

6.1.1. .addClass() - Pridáva špecifickú triedu/triedy, všetkým vybraným elementom.

6.1.2. .css() - Vráti hodnotu vlastnosti style prvého z vybraných elementov.

6.1.3. .hasClass() - Zisťuje, či niektorí z prvkov obsahuje danú triedu.

6.1.4. .height() - Vypočíta aktuálnu výšku prvého z vybraných elementov.

6.1.5. .innerHeight() - Vypočíta aktuálnu výšku prvého z vybraných elementov vrátane padding ale bez border.