Biyomedikal Görüntüleme Cihazları

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Biyomedikal Görüntüleme Cihazları by Mind Map: Biyomedikal Görüntüleme Cihazları

1. Floroskopi

1.1. Sindirim sistemi, idrar yolları ve vücudun daha bir çok bölümünün x ışınları sayesinde incelenmesinde kullanılmaktadır.

2. Mamografi

2.1. Mamografi meme dokusunun röntgen ışınlarıyla görüntülenmesidir.

3. Röntgen

3.1. Röntgen cihazları, insan vücudunda bulunan herhangi bir hasarın (kırık, çatlak, deformasyon vb.) veya hastalığın (sinüzit, zatürre, v.b) teşhisinde kullanılır.

4. Bilgisayarlı Tomografi

4.1. Bilgisayarlı tomografi X-ışını (röntgen) kullanılarak vücudun incelenen bölgesinin kesitsel görüntüsünü oluşturmaya yönelik radyolojik teşhis yöntemidir.

5. Manyetik Rezonans Görüntüleme

5.1. MRG ağrısız ve X-ışını gibi zararlı olabilecek araçlar kullanmayan bir tanı tekniğidir.