Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Самостални пројекат за ученике 8. разреда by Mind Map: Самостални пројекат за ученике 8. разреда
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Самостални пројекат за ученике 8. разреда

Теме

СЈ1. Вештина читања и разумевање прочитаног

СЈ2. Писано изражавање

СЈ3. Граматика, лексика, народни и књижевни језик

СЈ4. Књижевност

М1. Бројеви и операције са њима

М2. Алгебра и функције

М3. Геометрија

М4. Мерење

М5. Обрада података

ОТ1. Презентација одељења

ОТ2. Мој клуб

Начин рада

21. Избор теме за пројекат

Оцене

Припрема пројекта (план рада на пројекту, избор елемената за реализацију)

Успешност у техничкој реализацији постављених задатака (да ли су сви технички захтеви задовољени)

Одбрана/презентација пројекта (вредновање пројекта у целини)

Ресурси пројекта

Сајт посвећен изради самосталног пројекта

Блог пројекта

Форум пројекта

Алати

Гугл Пошта

Гугл Календар

Гугл Сајтови

Гугл Обавештења

Гугл Документи

Гугл Групе

Гугл Академик

Гугл Књиге

Blogger

Структура сајта пројекта