Самостални пројекат за ученике 8. разреда

Самостални пројекат за ученике осмог разреда

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Самостални пројекат за ученике 8. разреда by Mind Map: Самостални пројекат за ученике 8. разреда

1. Теме

1.1. СЈ1. Вештина читања и разумевање прочитаног

1.2. СЈ2. Писано изражавање

1.3. СЈ3. Граматика, лексика, народни и књижевни језик

1.4. СЈ4. Књижевност

1.5. М1. Бројеви и операције са њима

1.6. М2. Алгебра и функције

1.7. М3. Геометрија

1.8. М4. Мерење

1.9. М5. Обрада података

1.10. ОТ1. Презентација одељења

1.11. ОТ2. Мој клуб

2. Начин рада

2.1. 21. Избор теме за пројекат

2.1.1. Индивидуално

2.1.2. Групно

3. Оцене

3.1. Припрема пројекта (план рада на пројекту, избор елемената за реализацију)

3.2. Успешност у техничкој реализацији постављених задатака (да ли су сви технички захтеви задовољени)

3.3. Одбрана/презентација пројекта (вредновање пројекта у целини)

4. Ресурси пројекта

4.1. Сајт посвећен изради самосталног пројекта

4.2. Блог пројекта

4.3. Форум пројекта

5. Алати

5.1. Гугл Пошта

5.2. Гугл Календар

5.3. Гугл Сајтови

5.4. Гугл Обавештења

5.5. Гугл Документи

5.6. Гугл Групе

5.7. Гугл Академик

5.8. Гугл Књиге

5.9. Blogger

6. Структура сајта пројекта