Co-creatie

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Co-creatie by Mind Map: Co-creatie

1. Samenwerken

1.1. Meerdere mensen

1.2. Groepsverband

1.3. Luisteren

1.4. Verbetering

1.5. Open staan voor andere ideeën

1.6. Taken verdelen

1.7. Plannen

2. Groepsopdrachten

2.1. Beroepswerk

2.1.1. collega's

2.1.2. opdracht gever

2.2. Schoolopdrachten

2.2.1. projecten

2.2.2. medmec

2.2.3. mede studenten

3. Verschillende partijen

3.1. Ontwikkelaar

3.2. Consument/ Gebruiker

3.2.1. Onderzoeken

4. Meer dan samenwerken

4.1. Samen creëren

4.1.1. iets tastbaars leveren

4.1.2. product/maakse

4.2. Produceren

4.2.1. Ondernemen

4.2.2. Werken