DIALOG ANTARA TAMADUN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DIALOG ANTARA TAMADUN by Mind Map: DIALOG ANTARA TAMADUN

1. DEFINISI

1.1. sebuah

2. PERANAN

3. sebuah komunikasi 2 hala antara individu (pihak) yang mempunyai pandangan atau pandangan yang berbeza

4. mengamalkan sikap terbuka antara satu sama lain

4.1. KAEDAH

5. mengeratkan silaturahim antara manusia dalam pembentukan tamadun

6. Interkomunikasi dan persefahaman antara tamadun berdasarkan element penting dengan memahami budaya masing-masing tanpa rasa pejudis terhadap orang lain

7. GARIS PANDUAN

8. HALANGAN

9. i) Conversation - fenomena bertukar agama

10. ii) Inferiority complex - rasa rendah diri & tidak bersedia berdialog

11. iii) Innuendo sosial- dibimbangi penganut yang sama mempersoalkan keimanan disebabkan berbaik dengan agama lain

12. iv) syak wasangka- sering wujud rasa curiga terhadap para penganjur dan pendialog akan tujuan dialog diadakan

13. menghormati pandangan atau perspektif orang lain

14. KONSEP