DIALOG ANTARA TAMADUN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DIALOG ANTARA TAMADUN by Mind Map: DIALOG ANTARA TAMADUN

1. DEFINISI

1.1. sebuah

2. PERANAN

3. GARIS PANDUAN

4. HALANGAN

5. sebuah komunikasi 2 hala antara individu (pihak) yang mempunyai pandangan atau pandangan yang berbeza

6. i) Conversation - fenomena bertukar agama

7. ii) Inferiority complex - rasa rendah diri & tidak bersedia berdialog

8. iii) Innuendo sosial- dibimbangi penganut yang sama mempersoalkan keimanan disebabkan berbaik dengan agama lain

9. iv) syak wasangka- sering wujud rasa curiga terhadap para penganjur dan pendialog akan tujuan dialog diadakan

10. menghormati pandangan atau perspektif orang lain

11. mengamalkan sikap terbuka antara satu sama lain

11.1. KAEDAH

12. mengeratkan silaturahim antara manusia dalam pembentukan tamadun

13. KONSEP

14. Interkomunikasi dan persefahaman antara tamadun berdasarkan element penting dengan memahami budaya masing-masing tanpa rasa pejudis terhadap orang lain