BAB 6 DIALOG ANTARA TAMADUN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BAB 6 DIALOG ANTARA TAMADUN by Mind Map: BAB 6 DIALOG ANTARA TAMADUN

1. Perbuatan bercakap, berkomunikasi, dan bertukar pendapat sesama sendiri

2. DEFINISI

2.1. Terhasil daripada sifat bertolak ansur dan toleransi yang tinggi

3. KEPENTINGAN DIALOG

3.1. Perundingan

3.2. Komunikasi dua hala atau lebih

3.3. Berkongsi perspektif dalam menyelesaikan masalah dalam pelbagai aspek

3.4. memupuk persefahaman dan pengertian

3.5. Perkembangan sains dan teknologi

4. HALANGAN

4.1. Conversion/fenomena bertukar agama

4.2. Rasa rendah diri

4.3. Innuendo sosial

4.4. Syak wasangka

5. KESAN INTERAKSI ANTARA TAMADUN

5.1. Positif

5.1.1. Tersebarnya agama di Kepulauan Melayu

5.1.2. Kemahiran dalam perusahaan sutera

5.2. Negatif

5.2.1. interaksi positif antara dua pihak

5.2.2. Berlakunya pembunuhan orang Yahudi secara beramai-ramai

5.2.3. Wujud konflit diantara tamadun India dengan tamadun China

6. FAKTOR

6.1. Kepimpinan

6.2. Sikap golongan agama

6.3. Kedudukan geografi

6.4. Perkahwinan

6.5. Perdagangan

6.6. Misi Poliik

7. TUJUAN

7.1. Memperjuangkan masyarakat yang lebih adil, lebih merdeka dan lebih manusiawi (Shauki, 2008)

7.1.1. tiada lagi peperangan

7.1.2. menjaga alam sekitar