«Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
«Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання». by Mind Map: «Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання».

1. Співробітництво фахівців загальної та спеціальної освіти

1.1. Функції вчителів дефектологіів і практичних психологів спеціальних навчальних закладах.

1.1.1. Здійснення навчально-виховного процесу

1.1.2. Проведення спеціальних індивідуальних та фронтальних занять

1.1.3. Психолого педагогічне вивчення та психокорекція особливості розвитку дітей з ооп

1.2. Співпрацю фахівців у закладі з інклюзивною формою навчання варто розглядати як інструмент досягнення кінцевої мети – забезпечення навчальних досягнень та соціалізації дитини з особливими потребами відповідно до її індивідуальних можливостей.

1.3. Варіанти організації співпраці фахівців загальної і спеціальної освіти

1.3.1. Формування груп навчальних закладів

1.3.2. Укладання відповідних угод

1.3.3. Організація і співпраця зі спеціалістами ПМПК

1.4. Завдяки співпраці вчителі та фахівці корекційної освіти отримують нові знання та оволодівають новими уміннями створення команд, здійснення освітньої та розвивальної роботи.

2. Професійне співробітництво вчителя і асистента вчителя

2.1. Асистент вчителя – рівноправний член педагогічного колективу закладу, який бере участь у навчально-виховному процесі відповідно до своїх обов’язків.

2.1.1. Асистент вчителя за необхідності допомагає всім учням у класі, у яких виникають труднощі в навчанні чи стосунках у колективі

2.2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ АСИСТЕНТА ВЧИТЕЛЯ

2.2.1. Адаптація змісту та методів навчання до можливостей дитини з ООП

2.2.2. Застосування під час уроку додаткових заходів,систем для засвоєння потрібного матеріалу

2.2.3. Проведення додаткових занять з учнями

2.2.4. Участь у розробці та реалізації індивідуальних планів

2.2.5. Забезпечення індивідуального підходу під час уроків

2.3. Напрями діяльності асистента вчителя

2.3.1. Систематичне вивчення можливостей і потреб дитини

2.3.2. Педагогічно-корекційний супровід дитини

2.3.3. Співпраця асистента вчителя та вчителя

2.3.4. Співпраця асистента вчителя з батьками

2.4. Орієнтовний розподіл обов’язків вчителя та асистента вчителя в контексті уроку

2.4.1. Обов’язки учителя

2.4.1.1. - складати плани уроків та проводити уроки; - контролювати навчання учнів та допомагати їм; - надавати матеріали асистентові вчителя

2.4.2. Обов’язки асистента учителя

2.4.2.1. - докладніше пояснювати елементи уроку тим учням, у яких виникають труднощі; - контролювати виконання вправ на закріплення; - контролювати процес, вести записи, надавати інформацію учителеві

2.4.3. Спільні дії

2.4.3.1. обговорювати та прогнозувати очікувані результати; обговорювати окремі методи, технології навчання та його результати; вносити необхідні зміни (адаптації, модифікації, доповнення) до планів уроків

3. Професійне співробітництво психолога та логопеда

3.1. Психолог та логопед входять до складу консультаційно-педагогічної групи, беруть активну участь у вирішенні всіх питань освіти та соціалізації учнів з особливими потребами

3.2. Основні напрями співпраці логопеда та психолога

3.2.1. •оцінювання рівня психічного та мовленнєвого розвитку дитини та узгодження отриманих результатів;

3.2.2. •участь у складанні та реалізації індивідуальної програми розвитку дітей з ООП (рекомендації, консультації педагогам у здійсненні навчально-виховного процесу);

3.2.3. •планування та проведення спільних індивідуальних та групових занять;

3.2.4. •проведення консультацій з питань психологічних аспектів розвитку, навчання і виховання дітей, специфіки логопедичної роботи з дітьми з ООП для педагогів і батьків;

3.2.5. •розробка програм психологічної освіти педагогів навчального закладу з елементами логопедичної роботи

4. Професійне співробітництво психолога з вчителем та асистентом вчителя.

4.1. Участь у розробці індивідуального плану дитини

4.2. Консультування педагогів

4.3. Формування психологічної готовності педагогів навчального закладу до роботи з дітьми з ООП

5. Професійне співробітництво корекційного педагога з вчителем та асистентом вчителя

5.1. Основні напрями співпраці корекційного педагога (логопеда, тифлопедагога, сурдопедагога, олігофренопедагога, ортопедагога, аутолога) з вчителем та асистентом вчителя

5.1.1. Участь у розробці індивідуальногї програми розвитку дитини

5.1.2. Консультування педагогів

6. Професійне співробітництво соціального педагога з вчителем та асистентом вчителя в навчальному закладі з інклюзивною формою навчання.

6.1. Участь у розробці індивідуального плану дитини

6.2. Консультування педагогів

6.3. Інформування вчителя та асистента вчителя

7. Професійне співробітництво психолого-медико-педагогічних консультацій з навчальними закладами з інклюзивною формою навчання

7.1. Психолого-медико-педагогічні консультації (ПМПК) є методичними установами системи освіти і науки України, які здійснюють консультативну, методичну, психолого-педагогічну, корекційно-розвивальну, аналітичну, прогностичну, профілактичну, просвітницьку діяльність

7.1.1. НАПРЯМИ СПІВПРАЦІ ФАХІВЦІВ ПМПК ТА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ З ІНКЛЮЗИВНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ

7.1.1.1. Підготовка витягу з протоколу засідання ПМПК

7.1.1.2. Складання індивідуального плану

7.1.1.3. Проведення обстеження дітей

7.1.1.4. Участь у роботі консультанційно-педагогічної групи

7.1.1.5. Надання консультативно-методичної допомоги

7.1.1.6. Консультативний супровід функціонування спеціальних класів