SES OLAYLARI

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SES OLAYLARI by Mind Map: SES OLAYLARI

1. Ünlü harflerle ilgili ses olayları

1.1. Ünlü düşmesi

1.1.1. akıl+ım=aklım

1.2. Ünlü Türemesi

1.2.1. az+cık=az-ı-cık

1.3. Ünlü Daralması

1.3.1. yaşa+yor=yaşıyor

2. Ünsüz Harflerle İlgili Ses Olayları

2.1. Ünsüz Sertleşmesi (Benzeşmesi)

2.1.1. seç+gi=seçki

2.2. Ünsüz Yumuşaması

2.2.1. dolap+ım=dolabım

2.3. Ünsüz Türemesi

2.3.1. red+etmek=reddetmek

2.4. Ünsüz Düşmesi

2.4.1. ufak+cık=ufacık

2.5. Kaynaştırma Harfleri

2.5.1. YaŞaSıN = Y-Ş-S-N