Педагогічні тести

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Педагогічні тести by Mind Map: Педагогічні тести

1. За рівнем упровадження

1.1. Загальнодержавні (національні)

1.2. Відомчі (міністерські)

1.3. Навчального закладу

1.4. Кафедральні

1.5. Вчительські (особисті або неформальні)

2. За статусом використання

2.1. Пілотні

2.2. Дослідницькі

2.3. Обов'язкові

3. За співвідношенням із нормами або критеріями

3.1. Нормативно-зорієнтовані

3.1.1. інструмент оцінювання, що зорієнтований на статистичні норми, які встановлені для певної сукупності тестованих.

3.2. Критеріально-зорієнтовані

3.2.1. інструмент оцінювання, призначений для визначення рівня індивідуальних досягнень відносно певного критерію, що ґрунтується на логіко-функіональному аналізі змісту завдань.

3.2.2. орієнтовані на предметну область

3.2.3. кваліфікаційні тести

4. За методом тестування

4.1. Бланкові

4.1.1. екзаменовані відповідають на тестові завдання шляхом внесення олівцем або ручкою відповідей у спеціальні бланки відповідей

4.2. Комп`ютерно-адаптивні

4.2.1. тестування за допомогою комп'ютера, під час якого надання тестових завдань залежить від відповідей екзаменованого на попередні запитання

4.3. Комп`ютерні

4.3.1. тест надається не у паперовому буклеті, а в базі даних комп'ютера

5. За метою використання

5.1. Вхідне тестування

5.1.1. Претестування готовності до навчання

5.1.2. Вхідне претестування

5.2. Тестування в процесі навчання

5.2.1. Формувальні тести

5.2.2. Діагностичні тести

5.3. Результуюче тестування

5.3.1. Нормативно орієнтовані тести досягнень

5.3.2. Критеріально- зорієнтовані тести досягнень

6. За рівнем уніфікації

6.1. Стандартизовані

6.1.1. Стандартизованим називається тест, що має комплексну характеристику, яка визначається його властивостями, процедурами вимірювання і шкалювання, а також чіткою регламентацією процедури та логістики (організації) процесу тестування.

6.2. Нестандартизовані

7. За функціональною ознакою

7.1. Тести інтелекту

7.1.1. методики психологічної діагностики, призначені для виявлення розумового потенціалу індивіда

7.2. Тести креативності

7.2.1. сукупність методик для вивчення та оцінювання творчих здібностей особистості (креативності)

7.3. Тести досягнень

7.3.1. методики, за допомогою яких визначають ступінь конкретних знань, навичок, умінь особистості

7.4. Тести особистісні

7.4.1. методики психодіагностики, за допомогою яких визначають різні якості особистості та її характеристики

7.5. Проектні тести

7.5.1. методики, скеровані на виявлення певних психічних властивостей людини.

8. За видом тестового завдання

8.1. Тести із закритими завданнями

8.2. Тести з відкритими завданнями

9. За тематикою завдань

9.1. Гомогенні

9.1.1. сукупність стандартизованих завдань з однієї навчальної дисципліни

9.2. Гертерогенні

9.2.1. сукупність стандартизованих завдань, що створені з метою вимірювання знань з кількох навчальних дисциплін, але не вимагає одночасного залучення знань з різних дисциплін.

9.3. Інтергративні

9.3.1. система завдань для загальної діагностики готовності випускника освітнього закладу. Завдання тесту такі, що для їх виконання потрібні синтетичні знання з кількох навчальних дисциплін.

10. За процедурою формування черги подання

10.1. Адаптивні

10.2. Зростаючої складності

10.3. Змішані

11. За кількістю тестованих

11.1. Індивідуальні

11.2. Групові