מבחן בביולוגיה 04.01.17

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
מבחן בביולוגיה 04.01.17 by Mind Map: מבחן בביולוגיה 04.01.17

1. מיקרוביולוגיה

1.1. מיקרוביום (מצגת מצורפת)

1.1.1. יתרונות

1.1.1.1. ייצור ויטמינים

1.1.1.2. תחרות עם מחוללי מחלות

1.1.1.3. פירוק מזון

1.1.2. יחסי גומלין

1.1.2.1. הדדיות

1.1.2.1.1. במעיים

1.1.2.2. פטוגנים

1.1.2.3. ניטרליים

1.1.3. פרוייקט מיקרוביום אנושי

1.2. נגיפים (מצגת מצורפת)

1.2.1. מבנה

1.2.1.1. קפסיד

1.2.1.1.1. אנטיגן

1.2.1.2. חומצת גרעין

1.2.1.2.1. דנא

1.2.1.2.2. רנא

1.2.1.3. מעטפת שומנית

1.2.2. קהל יעד

1.2.2.1. יצורים רב תאיים

1.2.2.2. חיידקים

1.2.2.2.1. בקטריו-פאז'

1.2.3. שלבי רבייה

1.2.3.1. הצמדות

1.2.3.2. התלכדות עם מעטפת התא

1.2.3.2.1. אנדוסיטוזיס

1.2.3.3. החדרת חומר תורשתי

1.2.3.4. שעבוד מערכות הפונדקאי

1.2.3.4.1. בניית חלבון

1.2.3.4.2. בניית חומצות גרעין

1.2.3.5. התארגנות לנגיף חדש

1.2.3.6. יציאה והדבקת פונקאים נוספים

1.2.3.6.1. אקסוציטוזיס

1.2.4. לטנטיות

1.2.4.1. מסלול ליטי

1.2.4.2. מסלול ליזוגני

1.2.5. רטרווירוסים

1.2.5.1. איידס

1.2.5.1.1. מחזור חיים

1.2.5.1.2. מבנה

1.2.6. מניעת מחלות נגיפיות וריפוין

1.2.6.1. בע"ח

1.2.6.1.1. אמצעים

1.2.6.2. צמחים

1.2.6.2.1. אמצעים

1.2.6.3. קשיים

1.2.6.3.1. נגיפים מתרבים בתוך תא אחר

1.2.6.3.2. עוברים הרבה מוטציות

2. אקולוגיה (לינק למצגת)

3. מעבדות

3.1. תסיסה בתפוח עץ

3.2. השפעת אתנול התסיסה

4. מאגר ספרים

4.1. ספר - פרקים במיקוביולוגיה

4.1.1. 107-131

4.1.2. 148-156

4.2. ספר - חיידקים ונגיפים

4.2.1. 16-22

4.2.2. 56-74