מבחן 03.01.17

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
מבחן 03.01.17 by Mind Map: מבחן 03.01.17

1. התא

1.1. אברונים

1.1.1. משותפים לכל התאים

1.1.1.1. דנ"א

1.1.1.2. ציטופלסמה

1.1.2. לא משותפים לכל התאים

1.1.2.1. מיטוכונדריה

1.1.2.2. גרעין

1.1.2.3. ליזוזום

1.1.2.4. כלורופלסט

1.1.2.5. חלולית

1.1.2.6. דופן תא

1.2. חומרים

1.2.1. פחממות

1.2.2. שומנים

1.2.3. חלבונים

1.2.4. חומרי תשמורת

1.2.4.1. לא מסיס במים

1.2.4.2. תכונה

1.2.4.3. דוגמאות

1.2.4.3.1. גוף האדם

1.2.4.3.2. צמחים

1.2.5. מים

1.2.5.1. מעברם דרך הקרום

1.2.5.1.1. תעלות

1.2.5.1.2. מרווחים בין הפוספוליפידים

1.3. יחס שטח פנים נפח

1.3.1. יחס גדול

1.3.1.1. מעבר חומרים יעיל

1.3.2. יחס קטן

1.3.2.1. מעבר חומרים לא יעיל

1.4. קרום התא

1.4.1. מבנה

1.4.1.1. פוספוליפידים

1.4.1.1.1. זנב הידרופובי

1.4.1.1.2. ראש הידרופילי

1.4.1.2. חלבונים

1.4.1.2.1. מעבר סביל

1.4.1.2.2. מעבר פעיל

1.4.2. תפקיד

1.4.2.1. שמירה על הומיאוסטזיס

1.4.2.2. תיחום גבולות

1.4.2.3. וויסות תנועת חומרים

1.4.2.4. זיהוי בין עצמי לזר

1.4.2.4.1. אנטיגן

1.4.2.5. תקשורת

1.4.3. חדירות הבררנית של הקרום

1.4.3.1. מסיסות חומרים

1.4.3.1.1. בשומן

1.4.3.1.2. במים

1.4.3.2. גודל חומרים

2. גנטיקה

2.1. מבנה הדנ"א (לינק למצגת)

2.1.1. מבנה הנוקלואוטיד

2.1.1.1. בסיס חנקתי

2.1.1.1.1. A

2.1.1.1.2. T

2.1.1.1.3. G

2.1.1.1.4. C

2.1.1.2. סוכר

2.1.1.2.1. דאוקסי-ריבוז

2.1.1.3. זרחה

2.1.2. מבנה הכרומוזום

2.1.2.1. כרומטידות

2.1.2.2. צנטרומר

2.1.2.3. היסטונים

2.1.3. גנים

2.1.3.1. תכונות

2.1.4. קודון

2.2. דנ"א לחלבון (לינק למצגת)

2.2.1. תהליך התעתוק

2.2.1.1. בגרעין

2.2.1.2. משתתפים

2.2.1.2.1. רנ"א שליח / mRNA

2.2.1.2.2. אנזימי תיעתוק

2.2.2. עיבוד רנ"א שליח

2.2.2.1. אנזימי עיבוד

2.2.3. תהליך התרגום

2.2.3.1. ריבוזום

2.2.3.2. רנ"א מוביל / tRNA

2.2.3.2.1. מבנה

2.2.4. הקשר בין DNA ובין התכונות

2.2.5. הקשר בין מוטציות ובין מחלות