Fonaments del Disseny Tecnopedagògic

Use this template to collect all materials and information related to a class/course.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Fonaments del Disseny Tecnopedagògic by Mind Map: Fonaments del Disseny Tecnopedagògic

1. Teories d'aprenentatge i principis

1.1. Quadrícula de paradigmes pedagògics d’e-learning de Coomey i Stephenson (2001)

1.1.1. Variables

1.1.1.1. El punt fins al qual el procés d’aprenentatge és controlat per l’alumne o pel professor/formador

1.1.1.2. El punt fins al qual el contingut i les tasques són controlats per l’alumne o pel professor/formador

1.1.2. Elements crucials per a l'èxit

1.1.2.1. Diàleg

1.1.2.2. Implicació

1.1.2.3. Suport

1.1.2.4. Control

1.2. Connectivisme, Siemens (2004)

1.2.1. Surgeix arran les limitacions de les tres principals teories d'aprenetatge

1.2.1.1. Conductisme

1.2.1.2. Cognitivisme

1.2.1.3. Constructivisme

1.2.2. Principis

1.2.2.1. Diversitat d'opions

1.2.2.2. Connexió de nodes o fonts d'informació especialitzades

1.2.2.3. Aprenentatge pot residir en dispositius no humans

1.2.2.4. Alimentació i manteniment de connexions per facilitar l'aprenentatge permanent

1.2.2.5. L'habilitat de vore connexions és clau

1.2.2.6. Actualització del coneixement

1.2.2.7. Presa de decisions

1.2.3. També integra principis de

1.2.3.1. Teoria del caos

1.2.3.2. Teoria de les xarxes

1.2.3.3. Teoria de la complexitat

1.2.3.4. Teoria de l'auto-organització

1.2.4. PAC 3: https://drive.google.com/file/d/0B1sw7R6WIt8FVmZjMFBaSGJ6dHc/view?usp=sharing

2. L'aula d'idiomes virtual

2.1. Competència comunicativa i Interacció

2.1.1. Activitats síncrones

2.1.1.1. Xat

2.1.1.2. Videoconferencia

2.1.1.3. Audios

2.1.2. Activitats asíncrones

2.1.2.1. Presentacions narrades

2.1.2.2. Videos

2.1.2.3. Entrevistes

2.1.2.4. Intercanvis Tàndem

2.2. Avantatges de l'aprenentatge d'idiomes als EVA

2.2.1. Adaptació a tots els estils i ritmes d'aprenentatge

2.2.2. Tot l'alumnat ha de participar

2.2.3. Possibilitat d'assajar abans d'intervindre

2.2.4. Ambient relaxat, ja que pot semblar més informal

2.2.5. Eliminació de bloquejos, es guanya en autoestima i confiança comunicativa

2.3. PAC 4: https://drive.google.com/a/uoc.edu/file/d/0B5uxFVgy5TlxNEQ1T0RKMzJUb0U/view?usp=sharing

3. Dissenyadors, gestors, proveïdors, tècnics i usuaris utilitzen paraules diferents per a descriure enfocaments similars.

4. Fonaments del Disseny Tecnopedagògic Consultor: Manel Fandos Garrido PAC 5 Alumna: Miriam Moreno Zarzoso Màster en Educació i TIC

5. Models de disseny tecnopedagògic

5.1. Elements Clau

5.2. ADDIE

5.2.1. És un model genèric

5.2.2. L'avaluació es realitza al final de cada fase i durant tot el procés i pot portar de nou a qualsevol de les fases anteriors

5.2.3. Fases

5.2.3.1. Anàlisi

5.2.3.2. Disseny

5.2.3.3. Desenvolupament

5.2.3.4. Implementació

5.2.3.5. Avaluació

5.3. Prototipatge ràpid

5.3.1. Es desenvolupa un prototip amb els elements clau del curs complet i es prova amb alumnes potencials.

5.3.2. Usos

5.3.2.1. Provar la interfície d'usuari

5.3.2.2. Provar l’efectivitat i la capacitat d’una estratègia tecnopedagògica particular

5.3.2.3. Obtenir l’opinió de l’usuari i les seues reaccions davant de dos enfocaments que competeixen entre si

5.3.2.4. Donar als clients un model més concret del producte instruccional que s'està desenvolupant

5.4. ASSURE

5.4.1. Fases

5.4.1.1. Té les seues arrels teòriques en el constructivisme

5.4.1.1.1. Partint de

5.4.1.1.2. Fomenta la participació activa i compromesa per part de l’alumnat.

5.4.1.2. Anàlisi

5.4.1.3. Identificació d'objectius

5.4.1.4. Selecció d'estratègies, tecnologies, materials...

5.4.1.5. Ús dels recursos seleccionats

5.4.1.6. Foment de la participació de l'alumnat

5.4.1.7. Avaluació

5.5. 4C/ID

5.5.1. Essencial el “learning by doing”

5.5.2. No cobreix ni l'aplicació, ni l'avaluació, ni la revisió

5.5.3. Etapes principals

5.5.3.1. Análisis

5.5.3.2. Disseny

5.6. PAC 2: https://drive.google.com/open?id=0B5uxFVgy5TlxcmNXQjdIVllWQU0

6. Història i professionalització

6.1. Educació amb una perspectiva transmissora i instructiva

6.1.1. Principis segle XX: John Dewey

6.1.1.1. necessitat de millorar els processos dʼensenyament i aprenentatge

6.1.1.2. la capacitat del docent dʼadaptar-se a situació i context d'actuació

6.2. Disseny Instruccional

6.2.1. Disseny Tecnopedagògic

6.2.1.1. Disseny pedagògic

6.2.1.2. Disseny tecnològic

6.2.1.3. PAC 1: https://drive.google.com/open?id=0B5uxFVgy5TlxSy1MajBqQTZkSFk

6.3. Etapa crítica

6.3.1. Aparició de noves capacitats digitals

6.3.2. Elevat cost de producció

6.4. Infografia: http://elearninginfographics.com/brief-history-instructional-design-infographic/

7. Psicologia educativa

7.1. interés per com els humans aprenen i es desenvolupen

7.2. condiciona la presa de decisions que es du a terme en qualsevol procés de disseny instruccional