Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kristendom by Mind Map: Kristendom

1. Det nye testamente (Den primære)

1.1. Markusevangeliet

1.1.1. Jesu dåb -> korsfæstelse (indvigelse til død)

1.1.2. Lignelser + Jesu lære

1.1.3. Sammenstød med farisæerne

1.1.4. Det dobbelte kærlighedsbud

1.1.4.1. "Du skal elske Gud, herren, og din næste, som du elsker dig selv"......

1.2. Matthæusevangeliet

1.2.1. Bjergprædiken

1.2.1.1. I Bjergprædiken udtrykker Jesus næstekærlighed meget ekstremt. Han henviser til de vigtigste jødiske bud og siger bl.a. at man ikke må udøve vold eller blive vred på sine medmennesker, man må ikke se på andre hustruer med et lystent blik, man skal elske sin fjende osv. Dermed gør Jesus det klart at kristen etik ikke er regeletik men i stedet nogle detaljeret bud som skal overholdes, og er overordnet et grundprincip om total forpligtelse over for mennesket.

2. Det gamle testamente (Forhistorien - jødedommen)

2.1. Skabelse og syndefald (1. mosebog, 1-3)

2.1.1. Skabelsen: Der er 2 skabelsesberetninger. I den første skaber han ting ved at befale det, hvorimod i den anden skaber han tingene i forhold til hinanden. De handler overordnet om, at gud skaber verden på seks dage, hvor den syvende er hviledag. Herunder skaber han også mennesket. Myten fortæller, at mennesket er godt, samt verden også er god, og at mennesket har ret til at være herre over den.

2.1.2. Syndefaldet(problemmyten): Slangen, Eva og Adam er indvolveret i dette. Adam og Eva mister deres uskyld da de spiser af kundskabens træ, de ikke måtte spise af. Og de bliver straffet på grund af tabubruddet.

2.2. Abraham og pagten (1. mosebog, 15-17)

2.2.1. Jødedommens vigtigste stof. Beretningen om Abrahams møde med Jahve forklarer, hvorfor jøderne har et helt specielt forhold til landet Israel. Begge tekster (Abraham og Moses) opfattes som pagtslutninger.

2.3. Moses og de 10 bud (2. mosebog, 19-20)

2.3.1. Gud indgår en pagt med moses og resten af folket om, at de skal værdsætte gud. Dette sker på Sinai bjerget. Det kommer som resultat af, at gud nu har hjulpet dem ud af Egypten. Dette bruger han som argument for at de nu skal adlyde ham og derfor indgås der en “ny pagt”. Denne pagt er kendt som de 10 bud, som senere blev til “moseloven”. De 10 bud er basale leveregler for, hvordan Guds folk skal agere i hverdagen.

2.4. Messias forventninger (Esajas 52, 13-53, 17)

2.4.1. Messias forventninger = En profetskrift. Den kristne tolkning: Messias, som skal komme.

3. Nyere kristne tolkninger

3.1. Investerings- og provokationskristendom

3.2. Moralsk og ikke-moralsk kristendom

4. Martin Luther

4.1. Protestantisme

4.1.1. Luther gik i protest mod forestillingerne om Kirkens patent på at give frelse og fortolkning af Bibelen. Han mente at enhver kan tale med Gud, hvilket gør Paven og gejstligheden unødvendig.

4.2. "Luthers opgør mod gerningsretfærdigheden"