หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ by Mind Map: หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

1. 4.หน่วยส่งออก (output unit)

1.1. ทำหน้าที่แสดงผลจากการประมวลผล โดยนำผลที่ได้ออกจากหน่วยความจำหลัก แสดงให้ผู้ใช้ได้เห็นทางอุปกรณ์ส่งออก

1.1.1. ลำโพง

1.1.2. จอภาพ

1.1.3. เครื่องพิมพ์

2. 2.หน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit)

2.1. หน่วยประมวลผลกลาง หรือไมโครโพรเซสเซอร์ของไมโครคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่นำคำสั่งและข้อมูลที่เก็บไว้ใน หน่วยความจำมาแปลความหมาย และกระทำตามคำสั่งพื้นฐานของไมโครโพรเซสเซอร์ ซึ่งแทนด้วยรหัสเลขฐานสอง

2.1.1. ซีพียู Celeron

2.1.2. ซีพียูAMD

2.1.3. ซีพียู Pentium IV

3. 5.หน่วยเก็บข้อมูล (storage unit)

3.1. ทำหน้าที่เก็บข้อมูลหรือโปรแกรมไว้เพื่อใช้งานในอนาคต เนื่องจากข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ทำงานจะอยู่ในแรมหรือหน่วยงานความจำที่ลบเลือนได้

3.1.1. แผ่นดีวีซี

3.1.2. ฮาร์ดดิส

3.1.3. แผ่นซีดี

3.1.4. หน่วยความจำแบบบเเฟลช

4. 3.หน่วยความจำ (memory unit)

4.1. หน่วยความจำ (Memory Unit) ทำหน้าที่เก็บโปรแกรมหรือข้อมูลที่รับมาจากหน่วยรับข้อมูล เพื่อเตรียมส่งออกหน่วยประมวลผลกลางทำการประมวลผล และรับผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล

4.1.1. Rom

4.1.1.1. Simm

4.1.1.2. Sdram

4.1.1.3. Virtuall memory

4.1.1.4. Dram

4.1.2. Ram

5. 1.หน่วยรับเข้า (input unit)

5.1. หน่วยรับข้อมูล คือ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับข้อมูลรับข้อมูลหรือคำสั่ง จากผู้ใช้เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์

5.1.1. สแกนเนอร์

5.1.2. เมาส์

5.1.3. คีย์บอร์ด

5.1.4. ไมโครโฟน