Tüketici Dernekleri

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tüketici Dernekleri by Mind Map: Tüketici Dernekleri

1. TÜMER ( Tüketici Hakları Merkezi)

2. Satın alınan bir mal veya hizmet ile ilgili olarak satıcı ile tüketici arasında çıkan sorunların çözümünde TÜKETİCİ HAKLARI HAKEM HEYETİ görevlidir.

3. TÜKODER ( Tüketiciyi Koruma Derneği)

4. TÜDER ( Tüketiciler Derneği)

5. THD ( Tüketici Hakları Derneği)