Tüketici Dernekleri

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tüketici Dernekleri by Mind Map: Tüketici Dernekleri

1. TÜKODER ( Tüketiciyi Koruma Derneği)

2. TÜDER ( Tüketiciler Derneği)

3. THD ( Tüketici Hakları Derneği)

4. TÜMER ( Tüketici Hakları Merkezi)

5. Satın alınan bir mal veya hizmet ile ilgili olarak satıcı ile tüketici arasında çıkan sorunların çözümünde TÜKETİCİ HAKLARI HAKEM HEYETİ görevlidir.