Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Õppimine by Mind Map: Õppimine

1. kujunevad kogemused

1.1. püsivad muutused teadvuses

2. õppimise mehhanismid

2.1. harjumine ehk habituatsioon

2.1.1. tavaliselt ilmub orienteerumisreaktsioon

2.1.1.1. kaob, pole tähtsust

2.1.2. sensitiveerumine

2.1.2.1. reaktsioonide tugevnemine

2.2. tingimise teel

2.2.1. klassikaline tingimine

2.2.1.1. tingitud refleks

2.2.1.2. Ivan Pavlov

2.2.1.3. uues stiimuli omandamine

2.2.1.4. passiivne

2.2.1.5. katse koeraga

2.2.1.5.1. tingitud stiimul - tingimatu stiimul - tingimatu refleks

2.2.2. operantne tingimine

2.2.2.1. vajadus reageerida teatud kindlal viisil

2.2.2.2. aktiivne

2.2.2.3. suutlikkus õppida oma tegevuse/käitumise tagajärjel

2.2.2.3.1. kinnitus või karistus

2.2.2.4. Burrhus F. Skinner

2.2.2.4.1. rakendusvõimalused

2.2.2.4.2. õige käitumise tasustamine juhuslikult

2.2.2.5. Edward L. Thorndike

2.2.2.5.1. katse ja eksitus

2.2.2.5.2. harjutamisseadus

2.2.2.5.3. efektiseadus

2.3. sotsiaalne

2.3.1. tunnused

2.3.1.1. käitumisviisi omandamiseks piisab selle tihti ühekordselt nägemisest

2.3.1.2. nähtut ei pruugi kohe jäljendada, siis kui sobiv hetk

2.3.1.3. käitumisviis omandatakse tihti tasustamiseta

2.3.1.4. käitumisviisi rakendumine sõltub tagajärgedest

2.3.2. psüühilised protsessid

2.3.3. Albert Bandura

2.3.4. etapid

2.3.4.1. märkamine

2.3.4.2. meeldejätmine

2.3.4.3. taastamine

2.3.4.3.1. praktiseerimine

2.3.4.3.2. tagasiside

2.3.4.4. motivatsioon

2.3.4.4.1. tasu

2.3.4.4.2. enesekinnitus

2.3.4.4.3. tulemuslikkus