Konsep Insan

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Konsep Insan by Mind Map: Konsep Insan

1. Pengenalan: Sebelum kita mendalami aspek sosiologi di Malaysia, kita sewajarnya memehami falsafah dari segi individu ataupun secara psikologi terlebih dahulu.

2. Psikologi

2.1. Maksud

2.1.1. Potensi insan/manusia dalam membentuk jiwa, demi mencapai kebahagiaan.

2.1.2. To produce a good man

2.2. Falsafah Manusia

2.2.1. Egosentrik

2.2.1.1. Utamakan minda diri sendiri semata-mata

2.2.1.2. Mementingkan diri sendiri

2.2.1.3. Menyebabkan kemusnahan alam

2.2.2. Antroposentrik

2.2.2.1. Mengutamakan kelompok manusia semata-mata

2.2.2.2. Berpusat kepada manusia

2.2.2.3. Menyebabkan krisis perang dan alam sekitar

2.2.3. Biosentrik

2.2.3.1. kesuluruhan hidup

2.2.3.2. Hubungan manusia dengan haiwan dan tumbuhan

2.2.4. Ekosentrik

2.2.4.1. Manusia sebahagian daripada alam

2.2.4.2. Melestarikan interaksi manusia dengan kehidupan lain

2.2.4.3. Konsep yang diamalkan oleh tamadun timur, india dan cina.

2.3. Hubungan Tuhan, Alam dan Insan

2.3.1. Tamadun timur mempunyai hubungan yang rapat antara 3 aspek berikut

2.3.2. Tamadun Barat membuang aspek tuhan, hanya alam dan insan semata

2.3.2.1. Manusia yang layak menentukan takdir alam

2.3.2.2. Alam hanyalah objek mati dan tidak setanding manusia

2.4. Falsafah-Falsafah dalam Tamadun dunia

2.4.1. Falsafah Barat

2.4.1.1. Terdapat beberapa definisi dari tokoh yang berbeza

2.4.1.1.1. Aristotle

2.4.1.1.2. Nietzsche

2.4.1.1.3. Jean Paul

2.4.1.1.4. Jesus

2.4.1.2. Masih mencari makna kewujudan mereka hidup

2.4.2. Falsafah Islam

2.4.2.1. Manusia hamba Allah

2.4.2.2. Mesti taat perintah tuhan

2.4.2.3. Manusia sebagai khalifah atau wakil tuhan

2.4.2.3.1. Dengan potensi hati,akal,kehendak dan roh

2.4.3. Falsafah Tamadun India

2.4.3.1. Hinduisme

2.4.3.1.1. Manusia ada roh dan akan melalui proses inkarnasi

2.4.3.2. Buddhisme

2.4.3.2.1. Membebaskan diri manusia demi mengejar potensi

2.4.4. Falsafah Tamadun Cina

2.4.4.1. Confucianisme

2.4.4.1.1. Manusia perlu beretika demi mecapai kebahagiaan

2.4.4.2. Taoisme

2.4.4.2.1. Manusia berhubung dengan alam

3. Sosiologi

3.1. Kedudukan manusia dalam masyarakat

4. Muhammad Iman Haiqal Bin Zulkarnain AD190157 2BDC

5. Kesimpulan: Sebagai manusia/individu, kita mestilah mengekalkan hubungan antara tuhan,insan dan juga alam dengan lebih bersepadu. Hal ini supaya segala permasalahan dari segi psikologi dapat diselesaikan. Mencari keseimbangan itu wajar, sejajar dengan Falsafah Penddikan Kebangsaan Malaysia.