Krijimi i Web faqes permes shablloneve.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Krijimi i Web faqes permes shablloneve. by Mind Map: Krijimi i Web faqes permes shablloneve.

1. Home Page (web site)

1.1. Faqja e Parë e një web siti me më shumë faqe në gjuhen angleze.

1.2. Emërtimi

1.2.1. index.html

1.2.2. home.html

1.2.3. default.html

2. Hapja e Shablloneve

2.1. File

2.2. Page

2.3. Page Templates

3. Foto Galery

3.1. Faqja e krijuar në ketë menyrë mund të pershtatet dhe të ndryshohet

3.1.1. Mund të zevendësohet me foto të ndryshme duke i shtuar edhe pershkrim

3.1.1.1. Duke klikuar dy her mbi të

4. Faqja Pictures

4.1. Layot

4.2. Mund të shtojm, ti editojm apo edhe ti heqim fotografit.

4.3. Mund ta ndryshojm vendosjen e fotografive dhe të teksteve percjellese.

5. Preview

5.1. Në dritare është paraqitur pamja e shabllonit