המגוון הביולוגי של ישראל. מרצה: דני סימון

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
המגוון הביולוגי של ישראל. מרצה: דני סימון by Mind Map: המגוון הביולוגי של ישראל. מרצה: דני סימון

1. שאלות לתרגול

2. מטרת המפה

2.1. מהי מטרת המפה?

2.1.1. להוות כלי למציאת תשובות ספציפיות במהירות

2.1.1.1. איך?

2.1.1.1.1. על-ידי חילוק כל החומר לקטעים קטנים המסודרים לפי הקשרם אחד לשני

2.2. למי מותר לערוך ולשנות את המפה?

2.2.1. לכולם

2.3. למה מפה?

2.3.1. לעזור לנו לא ללכת לאיבוד

2.3.2. לעזור לנו למצוא הקשרים בין מושגים

3. סילבוס

3.1. תקציר ומטרות הקורס

4. מאמרים

4.1. פרופסור יורם עשת

5. ההכחדה השישית- הסיבות לפגיעה ולצמצום במגוון הביולוגי

5.1. סיבות עיקריות להכחדה השישית

5.1.1. הרס בתי גידול ומערכות אקולוגיות

5.1.1.1. זיהום סביבה

5.1.1.1.1. פגיעה במערכת נחלי החוף

5.1.1.1.2. חולות מישור החוף

5.1.1.1.3. אלבטרוס שחור גבה

5.1.1.1.4. לקרוא על המושג הבית החולה

5.1.1.1.5. PCB

5.1.1.1.6. דיויד יואינג דנקן - "גוף מלא כימיקלים"

5.1.1.1.7. חומרים הגורמים לשיבוש מערכת האינדוקרינית - שיבושים הורמונאלים

5.1.1.2. Hot Spots

5.1.1.3. כריתת יערות הגשם

5.1.2. העברה של מינים זרים

5.1.3. ציד ומסחר בבע"ח

5.1.3.1. קרנף מצוי

5.1.3.2. הפיל האפריקני

5.1.3.3. הברדלס הנקוד

5.1.3.4. דוב חום / הדוב הסורי

5.1.4. שינויים גלובליים

6. הנושאים

6.1. המגוון הביולוגי- משמעותו, היקפו וחשיבותו

6.1.1. מבנה כדור הארץ

6.1.1.1. ביוספירה

6.1.1.2. ליתוספירה

6.1.1.3. הידרוספירה

6.1.1.4. אטמוספירה

6.1.2. מגוון ביולוגי - ענף מדעי חדש

6.1.3. חמשת מרכיבי המגוון הביולוגי

6.1.3.1. מגוון גנטי

6.1.3.2. מגוון מינים

6.1.3.3. מגוון של מקומות חיות

6.1.3.4. מגוון של תהליכים ביולוגיים

6.1.3.5. מגוון תרבויות

6.2. תופעות עונתיות בבעלי חיים

6.3. הרקע הביוגיאוגרפי של עולם החי והצומח הטבעיים בישראל

6.4. המגוון הביולוגי של חולות מישור החוף כביוטופ מדגים

6.5. עושר מיני הצמחים של ישראל

6.6. היווצרות אקוטיפים, התמיינות מינים ומינים אנדמיים בישראל

6.7. השפעת האדם על המגוון הביולוגי של ישראל. אינטרודוקציה וראינטרודוקציה

6.8. השפעת האדם על עולם החי והצומח של ישראל: צמחים ובעלי חיים מבויתים, גרים ופולשים

6.9. תרומת ישראל לצמחי התרבות וחשיבות שמירת המגוון הביולוגי של צמחי הבר בישראל

6.10. יסודות בשמירת טבע

6.11. השבה לטבע - חקר מקרה בישראל

7. סיכומים

7.1. שיעור 1

7.1.1. מאת: תמר קשטן

7.1.2. מאת: שלי גולדשטיין

7.2. שיעור 2

7.2.1. מאת: תמר קשטן