Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Відсотки by Mind Map: Відсотки

1. Побудова діаграми

2. Відсоткові розрахунки

2.1. Прості

2.1.1. А

2.2. Складні

2.2.1. A

3. Знаходження відсотку від числа

4. Знаходження числа за його відсотком

5. Знаходження відсоткового відношення двох чисел

6. Пропорції

7. Практичне застосування відсотків

7.1. Банківські розрахунки

7.2. Статистичний облік

7.3. Фармакологія

7.4. Кулінарія

7.5. Побутова хімія