Medición da audiencia en España

Fuente: Medina, M. y Portilla, I. (2016): Televisión multipantalla y la medición de su audiencia: el caso de las televisiones autonó- micas, Icono 14, volumen 14 (2), pp. 377-403. doi: 10.7195/ri14.v14i2.960

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Medición da audiencia en España by Mind Map: Medición da audiencia en España

1. 1985. Ecotel, financiada por RTVE, xenera unha elevada desconfianza respeto á independencia dos datos entre o resto dos axentes de mercado.

2. Anos 80. Aparición das canles autonómicas o que provocou a importancia da audometría. TVG -> 1985

3. Nace Media Control como segundo medidor de audiencia.

4. 1991. O diario ABC publica os nomes dos penais de Ecotel (crise).

5. Peche da crise coa aparición de Sofres Audiencia de Medios (Sofres A.M.), que fusionou Media Control e Ecotel

6. Xaneiro de 2010. Kantar Media continuou coa labor de Sofres A.M. baixo este novo nome.

7. 1992. Nace o "Comité de usuarios" onde están representados os diversos clientes do panel (cadeas de TV, axencias de medios e de publicidade, anunciantes e outros) ademais da empresa investigadora.

8. Obxectivo: a consecución dun servizo de medición de audiencias de televisión que sexa obxectivo nos seus datos, representativo do universo considerado e veraz na súa presentación.

9. A aparición de novos canais autonómicos exisiu cambios como o aumento do tamaño da mostra, para alcanzar un mínimo de 200 fogares por Comunidade.

10. En 2002 a mostra de fogares pasou de 3.105 a 3.305.

11. En 2007 incorpóranse novas canles, aumentando o panel a 3.845 fogares

12. En 2014 o panel de audimetría alcanza os 4.625 fogares (11.758 persoas).